14 Ιουνίου 2024

Υπηρεσίες στο Gov.gr: Με ένα κλικ εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και ιατρικές συνταγές.

Με ένα κλικ θα μπορούν να βρίσκουν οι πολίτες οποιαδήποτε υπηρεσία στην ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου (gov.gr) η οποία τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία στις 21 Μαρτίου, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι φορείς γενικής κυβέρνησης καλούνται αρχικά να ελέγξουν αν όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην αρχική έκδοση της ενιαίας ψηφιακής πύλης, να στείλουν τις παρατηρήσεις τους για τις ενταγμένες υπηρεσίες ή να υποδείξουν λειτουργίες οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί.

Οι υπηρεσίες του gov.gr

Στην πρώτη φάση λειτουργίας του gov.gr οι πολίτες θα μπορούν να ολοκληρώνουν από τον υπολογιστή τους ή το κινητό τους τηλέφωνο τη διαδικασία για τη λήψη και υποβολή εξουσιοδοτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων. Αυτές οι δύο διαδικασίες αποτελούν περίπου το 50% των συναλλαγών των πολιτών με τα ΚΕΠ.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις που θα χορηγούνται σε ψηφιακή μορφή από το gov.gr θα γίνονται αποδεκτές από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ, κτλ) οι οποίες δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα στη νέα ψηφιακή πύλη.

Ξεκίνησε και η λειτουργία του συστήματος άυλης συνταγογράφησης φαρμάκων, μέσω του οποίου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν εξ’ αποστάσεως ιατρικές συνταγές στο κινητό τους τηλέφωνο και με αυτές να εξυπηρετούνται σε φαρμακεία.

Για την είσοδο στη νέα ψηφιακή πύλη του Δημοσίου στην οποία θα συγκεντρωθούν όλες οι διαθέσιμες κρατικές υπηρεσίες δεν χρειάζονται νέοι κωδικοί, δεδομένου ότι θα γίνεται με τη χρήση των υφιστάμενων κωδικών του taxisnet ή με τους κωδικούς των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e – banking).

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξετάζει και άλλα μέτρα για την εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως τη χορήγηση επιδομάτων μόνο με αίτηση και δίχως την προσκόμιση δικαιολογητικών η οποία τώρα είναι απαραίτητη.

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων ηλεκτρονικά στο gov.gr και μέσω των ΚΕΠ.

Επισκέψεις: 124

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει