26 Μαΐου 2024

Φορολογικές δηλώσεις 2020 : Άνοιξε η εφαρμογή του TAXISnet.

Άνοιξε, σήμερα, Μ.Τετάρτη, η εφαρμογή του TAXISnet για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων με τα εισοδήματα του 2019.

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου.

Βήμα – βήμα η διαδικασία

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ τα αναγκαία βήματα είναι τα εξής:

  1. Επιλέγω το έτος για το οποίο επιθυμώ την υποβολή δήλωσης.
  2. Επιβεβαιώνω τα προσωπικά μου στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ.Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).
  3. Συμπληρώνω τα έντυπα Ε2 και Ε3 εφόσον υπάρχει υποχρέωση. Η σύζυγος υποβάλει τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης.
  4. Συμπληρώνω το έντυπο Ε1. Σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη και τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.
  5. Ενημερώνομαι για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.
  6. Υποβάλω τη δήλωση.
  7. Εκτυπώνω τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Επισκέψεις: 263

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει