23 Ιουλίου 2024

Μνημόνιο «καραντίνας» των Διπλωματούχων Μηχανικών.

Μνημόνιο καραντίνας των Διπλωματούχων Μηχανικών

Για άλλη μια φορά ελάχιστη ώρα πριν τη συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ εμφανίζονται εισηγήσεις του προέδρου προς ψήφιση για σημαντικά θέματα. Με τη διαδικασία αυτή δεν δίνεται η δυνατότητα παραγωγικού διαλόγου.

Επί των διατυπώσεων του «συμφωνημένου» Μνημονίου Συνεργασίας του Τ.Ε.Ε και του Υ.Π.Ε.Ν δηλώνουμε ότι:

 1. Η επαναφορά των εξετάσεων για τους ενεργειακούς επιθεωρητές αποτελεί επαναφορά σε μία κατάσταση που σχεδόν σύσσωμος ο κλάδος θεωρούσε υποβάθμιση των διπλωμάτων μας και από την οποία είχαμε καταφέρει να απαλλαγούμε. Η επαναφορά των εξετάσεων για τους ενεργειακούς επιθεωρητές αποτελεί υποβάθμιση των διπλωμάτων μας Επανερχόμαστε λοιπόν στο παράδοξο οι μηχανικοί να μπορούν να μελετούν και να επιβλέπουν κάτι το οποίο δε μπορούν να ελέγξουν!
  Οι εξετάσεις αλήθεια τι θα πιστοποιήσουν;
   Ότι δεν έχει πιστοποιηθεί αρκετά για τις γνώσεις του κάποιος συνάδελφος ως μηχανικός;
   Ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος δεν αρκεί;
   Ότι οι σπουδές του διπλωματούχου μηχανικού δεν αρκούν;

Και τι θα ακολουθήσει;
 Κατάρτιση και πιστοποίηση για τους ελεγκτές δόμησης;
 Εξετάσεις για τον ΝΟΚ;
 Εξετάσεις για την έκδοση άδειων;
 Εξετάσεις για τα αυθαίρετα;
 Κατάρτιση και πιστοποίηση για τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΤΕΕ;
Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη προσπάθεια για πιστοποίηση των Ενεργειακών Επιθεωρητών με εξετάσεις απέτυχε πλήρως καθώς όλος ο επιστημονικό κλάδος διαπίστωσε (έστω και αργά) ότι δεν χρειάζεται οι μηχανικοί να υπόκεινται σε εξετάσεις για την εφαρμογή τεχνικών οδηγιών, αφού ήδη σε μία μελέτη ενεργειακής απόδοσης ενός νέου κτιρίου εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία χωρίς κανένα πρόβλημα.

 1. Δεδομένου ότι η διενέργεια των ενεργειακών ελέγχων/επιθεωρήσεων συνιστά επαγγελματικό δικαίωμα των Διπλωματούχων Μηχανικών, σύμφωνα με το Π.Δ 99/18, διαφωνούμε κάθετα με την υποβάθμιση της διαδικασίας Απονομής Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος από το Τ.Ε.Ε και τη ρευστοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε πιστοποιούμενες δραστηριότητες. Πραγματικά, απορούμε πως γίνεται η πολιτική ηγεσία του Τ.Ε.Ε και του Υπουργείου να αγνοούν την κείμενη νομοθεσία. Ακόμα χειρότερα, δεν μπορούμε να διανοηθούμε το πόσο εύκολα η πλειοψηφία του Τ.Ε.Ε συναινεί, για άλλη μια φορά, σε μια διαδικασία που υπονομεύει το κύρος και την υπόσταση του ίδιου του φορέα και των μελών του, καθώς η επαναφορά των εξετάσεων για τους ενεργειακούς επιθεωρητές αποτελεί υποβάθμιση των ίδιων μας των διπλωμάτων. Η επικοινωνιακού τύπου, διακήρυξη ενίσχυσης του θεσμικού ρόλου του Τ.Ε.Ε, μόνο θυμηδία προκαλεί.
 2. Για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της αγοράς ακινήτων και την προστασία του περιβάλλοντος, επιβάλλεται να θεσπιστεί διαδικασία ελέγχου των εκδοθέντων Π.Ε.Α, η οποία θα χρηματοδοτείται από το παράβολο που ήδη καταβάλλεται κατά την υποβολή Π.Ε.Α, ώστε να μην υπάρξει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.

Δ.Ε.Σ.Μη( ΕλΕΜ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) – ΣΥΜΜΑΧΙΑ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ

Επισκέψεις: 424

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει