18 Απριλίου 2024

Συμμαχία ΤΕΕ: Ένταξη όλων των μηχανικών στα μέτρα ενίσχυσης.

Έχουμε τονίσει από την αρχή της υγειονομικής κρίσης την ανάγκη να παρθούν άμεσα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης, τόσο των μισθωτών όσο και των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων. Αντ’ αυτού η κυβέρνηση μέσα από πολλές παλινωδίες προχωρά τελικά στην «ενίσχυση» των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων μέσα από το εξευτελιστικό και υποτιμητικό για τον κλάδο «επίδομα τηλεκατάρτισης», που μόνο σκοπό έχει εντέλει να μοιράσει απλόχερα χρήματα σε λίγα ΚΕΚ.

Ακόμα όμως και αυτό το επίδομα τηλεκατάρτισης δεν το δικαούνται όλοι οι συνάδελφοι. Η Κυβέρνηση έχει αποκλείσει από αυτό ενδεικτικά:

  • τους ΚΑΔ του κατασκευαστικού τομέα καθώς και άλλους σχετικούς ΚΑΔ, ακόμα και αυτούς που την 30/3 ενέταξε στους πληττόμενους.
  • τους συναδέλφους που είναι μέλη εταιρειών
  • τους συναδέλφους που σε αυτή τη κρίσιμη περίοδο είναι άνεργοι, έχουν κλειστά βιβλία ή για διάφορους λόγους δεν έχουν καταφέρει να έχουν ενεργή δραστηριότητα στην εφορία, παρότι ενδεχομένως μπορεί να καταβάλουν κανονικά τις εισφορές του ΕΦΚΑ.

Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να κατανοήσει ότι αυτή την περίοδο απαιτούνται σοβαρά μέτρα ενίσχυσης του τεχνικού κλάδου, που θα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Αυτό άλλωστε έχει ήδη προβλεφθεί για άλλους επιστημονικούς κλάδους (πχ. δικηγόροι), οι οποίοι δεν έχουν τις αυστηρές προϋποθέσεις που επιβάλλονται στους μηχανικούς (πχ αρκεί η άδεια ασκήσεως). Την καλούμε, έστω και καθυστερημένα, να εντάξει όλες τις κατηγορίες των συνάδελφων στους πληττόμενους και να τους εντάξει στα οποιαδήποτε οικονομικά μέτρα ενίσχυσης.

ΣΥΜΜΑΧΙΑ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ ΡΠΜ/
Οικολόγοι Μηχανικοί/Συνεργαζόμενοι

Επισκέψεις: 176

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει