23 Ιουλίου 2024

Προσλήψεις 18 ατόμων στο Δήμο Δωρίδος.

Ο Δήμος Δωρίδος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων , για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωροναϊού COVID-19.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επισκέψεις: 198

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει