14 Ιουνίου 2024

Παρατείνονται έως 30 Απριλίου 2021 οι συμβάσεις εργαζόμενων στην Υπηρεσία Ασύλου.

Παρατείνονται μέχρι τις 30 Απριλίου του 2021 οι συμβάσεις των εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Υπηρεσίας Ασύλου, με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, με την απόφαση αυτή «δίνεται ουσιαστική λύση στη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς θα παραμείνει στη θέση του έμπειρο προσωπικό, το οποίο έχει πολύχρονη γνώση στην διαχείριση των θεμάτων ασύλου, σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο».

Ενοποιούνται οι διαδικασίες ανανέωσης

Επίσης, ενοποιούνται όλες οι διαδικασίες ανανέωσης των συμβάσεων καθώς υπογράφηκε μία κοινή σύμβαση για όλους τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, «με την οποία δίνεται τέλος στον κατακερματισμό του προσωπικού και αίρονται γραφειοκρατικές διαδικασίες που δημιουργούσαν καθυστερήσεις και περιττό όγκο εργασίας».

Οι ανωτέρω δράσεις χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 με 75% χρηματοδότηση από την ΕΕ και 25% από εθνικούς πόρους.

Επισκέψεις: 120

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει