28 Μαΐου 2024

Άνεργοι: Δίμηνη παράταση και για όσους έχασαν τον Απρίλιο το επίδομα ανεργίας.

αι οι άνεργοι των οποίων το δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας έληξε ή λήγει εντός του Απριλίου μπαίνουν στην 2μηνη παράταση, δηλαδή θα λάβουν επιπλέον 400 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι ήταν όσοι έχασαν το επίδομα ανεργίας το πρώτο 3μηνο του 2020. 

Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή διευρύνεται το πεδίο των άνεργων δικαιούχων της 2μηνης παράτασης του επιδόματος ανεργίας. Πλέον μπαίνουν στο μέτρο και όσοι ολοκλήρωσαν ή ολοκληρώνουν την επιδότηση τον Απρίλιο. Δικαιούχοι είναι :

  • οι άνεργοι που εισπράττουν την κοινή επιδότηση ανεργίας 
  • οι μακροχρόνια άνεργοι που ειπσπράττουν το σχετικό βοήθημα
  • οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που εισπράττουν βοήθημα ανεργίας

Με την ίδια τροπολογία διευρύνονται οι διευκολύνσεις καταβολής εισφορών και σε ελεύθερους επαγγελματίες εκτός ΚΑΔ. Πλέον δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις δηλαδή σε παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, αναστολή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι που δεν ανήκουν σε ΚΑΔ που πλήττονται. 

Άνεργοι

Αναλυτικά με την τροπολογία προβλέπεται πως παρατείνεται, κατά δύο μήνες, η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και των βοηθημάτων ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων – ασφαλισμένων για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει, εντός του πρώτου τετραμήνου του έτους 2020, με σκοπό την οικονομική τους στήριξη, λόγω των απρόβλεπτων δυσμενών συνεπειών που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στην οικονομία και τον κοινωνικό ιστό της χώρας.

Προβλέπεται επίσης ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια των ως άνω παροχών και να ορίζεται το σύνολο των δικαιούχων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη διάταξη, το πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης επεκτείνεται ακόμη περισσότερο σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου 2020, με την οποία οι ανωτέρω παροχές είχαν παραταθεί, εφόσον έληγαν εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020.

Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ – τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων – ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ – τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τετραμήνου του έτους 2020, παρατείνεται για 2 μήνες από την ημερομηνία λήξης της.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Επίσης με άλλο άρθρο της ίδιας τροπολογίας αλλάζει το πλαίσιο για τις διευκολύνσεις παράτασης της αποπληρωμής των εισφορών με σχετική εξουσιοδοτική διάταξη. Σύμφωνα με την τροπολογία :  

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα καθοριστούν οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα μέτρα και η διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, την αναστολή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τον τρόπο και το χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσμία καταβολής. Δικαιούχοι των ως άνω μέτρων οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, όπως αυτοί προσδιορίζονται κάθε φορά στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τον τρόπο αυτό η προτεινόμενη διάταξη διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης διάταξης που συμπεριλαμβάνεται στην κυρούμενη δια του παρόντος Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου 2020, καθώς η εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων οικονομικής ενίσχυσης αποσυνδέεται από περαιτέρω προϋποθέσεις.

Στο προηγούμενο πλαίσιο ορίζονταν ρητά πως η “διάταξη εφαρμόζεται μόνο σε επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ, όπως κάθε φορά ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, ως κλάδοι που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας». Αυτή η προϋπόθεση στη νέα διάταξη δεν υπάρχει.

https://www.ethnos.gr/oikonomia/101795_anergoi-dimini-paratasi-kai-gia-osoys-ehasan-ton-aprilio-epidoma-anergias

Επισκέψεις: 394

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει