14 Απριλίου 2024

Συμμαχία: Ψήφισμα προς Κεντρικό ΤΕΕ ζητώντας ενδελεχή έλεγχο των εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο της τηλεκατάρτισης.

Με ψήφισμα που συνυπογράφουν ο Α’ Αντιπρόεδρος ΤΕΕ Νίκος Ανδρεδάκης και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ Ελένη Μπούκη και Παναγιώτης Παντελέος ζητούν από το ΤΕΕ:

  • να αντιμετωπιστούν οι μηχανικοί ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους πληττόμενους ελεύθερους επαγγελματίες και να τους χορηγηθεί το  θεσμοθετημένο επίδομα των 800€, χωρίς εξαιρέσεις και προϋποθέσεις
  • να αποζημιωθούν οι εταιρείες-πάροχοι της τηλε-κατάρτισης μόνο για τις υπηρεσίες τους στη διεκπεραίωση των αιτήσεων που έκαναν.
  • να διερευνηθούν ως προς τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που ακολουθήθηκε οι όροι συμμετοχής και επιλογής των πλατφορμών της τηλεκατάρτισης.
  • να γίνει ενδελεχής έλεγχος των σχέσεων (οικονομικών- πολιτικών) των εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο.
  • να συγκλιθεί (με τηλεδιάσκεψη) η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.

Επισκέψεις: 738

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει