21 Ιουνίου 2024

Προσλήψεις 6 ατόμων στη ΕΦΑ Ιωαννίνων.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών
ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου μνημείου οικίας Δεσπότη – Άμεσα στερεωτικά μέτρα στην Οικία Χουσεΐν Μπέη (Σπίτι Δεσπότη) στα Ιωάννινα» για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για πέντε (5) μήνες, και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη των εργασιών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των οχτώ (8) μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επισκέψεις: 985

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει