20 Ιουνίου 2024

Μετά τις σακούλες μπαίνει «χαράτσι» και στα πλαστικά ποτήρια.

Εκτός από το σχέδιο τέλους για τα κλασικά ποτήρια που χρησιμοποιούν χιλιάδες επιχειρήσεις και χώροι εστίασης στην Ελλάδα, το υπουργείο εξετάζει, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή» και τη δημιουργία δικτύου επιστροφής πλαστικών μπουκαλιών στους χώρους αγοράς τους έναντι χρημάτων.

Το περιβαλλοντικό τέλος για τα πλαστικά ποτήρια συζητείται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την ενσωμάτωση μιας νέας οδηγίας, με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση πλαστικού. Η θέσπιση της επιπλέον χρέωσης θεωρείται πως θα μειώσει σε βάθος χρόνου την κατανάλωση πλαστικών ποτηριών μιας χρήσης ενώ υπάρχει και η πρόταση για την δημιουργία ενός «συστήματος εγγυοδοσίας» για τα πλαστικά μπουκάλια – κοινώς με την επιστροφή τους στο κατάστημα από το οποίο αγοράστηκαν να δίδεται στον καταναλωτή ένα μικρό ποσό.

Σύμφωνα με την οδηγία, για τις πλαστικές φιάλες χωρητικότητας έως 3 λίτρων θα πρέπει η συλλογή τους να ανέλθει στο 77% έως το 2025 και στο 90% έως το 2029. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν ήδη τέτοια συστήματα, ενώ και στη χώρα μας είχε εφαρμοστεί η ίδια πολιτική για γυάλινα μπουκάλια μπύρας και αναψυκτικών.

Οι προτάσεις γίνονται ακόμα πιο εξειδικευμένες για ορισμένες κατηγορίες πλαστικών προϊόντων όπως τα υγρά μαντιλάκια και ακόμα και τα μπαλόνια, ενώ για τις «γόπες» των τσιγάρων που περιέχουν μικροπλαστικά, υπάρχει επικοινωνία με το κλάδο της καπνοβιομηχανίας, ώστε να εξευρεθούν τρόποι συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας τους. Τέλος, το υπουργείο διερευνά πόσο θα επηρεαστούν συγκεκριμένοι κλάδοι από την εφαρμογή της οδηγίας και τι επιπτώσεις θα έχει στην αύξηση του κόστους και στην αλυσίδα παραγωγής.

Επισκέψεις: 171

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει