14 Ιουνίου 2024

Πλαστά – εικονικά τιμολόγια και φοροδιαφυγή μαμούθ πάνω από 105 εκατ. ευρώ αποκάλυψε η ΑΑΔΕ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πήρε το «όπλο» της και το πρώτο 3μηνο του 2020 πραγματοποίησε εκατοντάδες στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους και διαπίστωσε κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού με τα συνολικά ποσά που απέκρυψαν ή εμφάνισαν ως πλασματικές δαπάνες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο οι φοροφυγάδες να ξεπερνούν τα 105 εκατ. ευρώ.

Από τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, προκύπτει σημαντικού ύψους φοροδιαφυγή, με τη χρήση τόσο των εικονικών τιμολογίων, όσο και ανακριβών δηλώσεων και μη έκδοσης κάθε είδους φορολογικών στοιχείων.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες ειδικών ελέγχων της ΑΑΔΕ εντόπισαν τα εξής:

– Έρευνες Εντοπισμού Κυκλωμάτων Έκδοσης και Λήψης Εικονικών Φορολογικών Στοιχείων

* Δύο συνδεδεμένες ατομικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον κατασκευαστικό κλάδο, κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2018 εξέδωσαν 2.491 εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας ύψους 23.160.000€. Τα στοιχεία αυτά αφορούσαν κυρίως υπηρεσίες υπεργολαβιών, καθώς και πωλήσεις εμπορευμάτων. Επίσης, πραγματοποίησαν μεταξύ τους εικονικές συναλλαγές ύψους 7.340.000 €.

* Ατομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία υλικών σκράπ, κατά τις χρήσεις 2013 έως και 2016 εξέδωσε 376 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 2.800.000 €.

* Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία κατεψυγμένων και νωπών προϊόντων, κατά την χρήση 2018, εξέδωσε πλήθος εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολο τους, καθαρής αξίας 1.100.000 €.

* Ατομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής, δραστηριοποιούμενη ως εμπορικός αντιπρόσωπος, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 εξέδωσε συνολικά 31 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 4.280.000 €.

* Ατομική επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας, κατά τις χρήσεις 2017

και 2018 εξέδωσε, 501 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 42.400.000 €.

* Επιχείρηση νομικής μορφής Ι.Κ.Ε. δραστηριοποιούμενη ως εμπορικός αντιπρόσωπος στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018, εξέδωσε 28 εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 4.900.000 €.

* Επιχείρηση νομικής μορφής Ι.Κ.Ε. δραστηριοποιούμενη στο εμπόριο ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2015 έως και 2017 έλαβε συνολικά 1.044 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 516.800 €, ενώ αντίστοιχα εξέδωσε 1.560 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 2.700.000 €.

* Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής και με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατά τη χρήση 2016 έλαβε 45 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 6.600.000 €.

– Έρευνες εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων από μη κατονομαζόμενη πηγή – Έλεγχοι προσαύξησης περιουσίας

* Σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εκμετάλλευσης πρακτορείου τυχερών παιγνίων με παράλληλα δραστηριότητα καφέ, στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, προσδιορίστηκε μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για τις χρήσεις 2015 έως και 2017, προσαύξηση περιουσίας ύψους 4.200.000 €.

* Μέλος ομόρρυθμης εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών διαπιστώθηκε ότι απέκρυψε για τα έτη 2014 έως και 2017 εισοδήματα ύψους 122.000 €.

– Έρευνες Μη Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων – Μη Υποβολής ή Ανακριβούς Υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων

* Εμπορική επιχείρηση νομικής μορφής Ι.Κ.Ε. στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου, δεν εξέδωσε κατά την χρήση 2019 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 300.000 €.

* Επιχείρηση εστίασης νομικής μορφής Ι.Κ.Ε., που δραστηριοποιείται σε κοσμοπολίτικο νησί, κατά τις χρήσεις 2017 έως 2019 δεν εξέδωσε 428 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 900.000 €. Η ως άνω διαπίστωση προήλθε από επεξεργασία κατασχεμένων ανεπίσημων ηλεκτρονικών αρχείων πωλήσεων και των αρχείων του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού.

* Ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ευεξίας, στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, κατά την χρήση 2019 και μετά από επεξεργασία ανεπίσημων κατασχεθέντων στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι δεν εξέδωσε 3.208 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 41.000 €.

* Σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής διαπιστώθηκε, κατά την χρήση 2019, η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων για την πώληση 28.500 λίτρων υγραερίου κίνησης. Παράλληλα, η ως άνω επιχείρηση διέπραξε το αδίκημα της λαθρεμπορίας καυσίμων, αφού βρέθηκε να έχει προμηθευτεί 30.000 λίτρα υγραερίου κίνησης χωρίς φορολογικά στοιχεία.

* Σε κοσμοπολίτικό νησί των Κυκλάδων, επιχείρηση εκμετάλλευσης πολυτελών δωματίων, κατά την χρήση 2016 δεν εξέδωσε 151 φορολογικά στοιχεία αξίας 163.000 €.

* Γραφείο τελετών στην Θεσσαλονίκη, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, διαπιστώθηκε ότι κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2018 δεν εξέδωσε 2.001 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 700.000 €.

* Ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών φωτογράφισης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, διαπιστώθηκε ότι κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2018 δεν εξέδωσε 641 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 154.885 €.

* Επιχείρηση εστίασης στην Θεσσαλονίκη, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, διαπιστώθηκε ότι κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2018 δεν εξέδωσε 9.993 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 100.000 €.

* Ατομική επιχείρηση σε νησί του Ιονίου, με αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση δωματίων , κατά τις χρήσεις 2014 έως 2018 δεν εξέδωσε 523 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 440.000 €.

* Ατομική επιχείρηση σε νησί του Ιονίου, με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου, κατά τις χρήσεις 2016 έως 2018 δεν εξέδωσε 4.503 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 160.000 €.

* Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών τη διενέργεια τυχερών παιχνιδιών, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος, διαπιστώθηκε η μη υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος για τα έτη 2004 έως και 2018 με συνολική αποκρυβείσα ύλη 130.000 €.

* Ελαιουργείο στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης δεν υπέβαλλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεις Φ.Π.Α. για τα έτη 2010 έως και 2018. Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη σε επίπεδο φορολογίας εισοδήματος ανήλθε σε 351.000 € ενώ ο μη αποδοθείς Φ.Π.Α. σε 43.000 €.

Επισκέψεις: 224

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει