30 Μαΐου 2024

ΕΕΤΕΜ εναντίον ΤΕΕ: Στο ΣτΕ στις 05/05 η αίτηση ακύρωσης του Μητρώου Πτυχιούχων Μηχανικών & οι ηλεκ. πλατφόρμες.

Την επόμενη Τρίτη 05 Μαΐου θα συζητηθεί ενώπιον του επταμελούς Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας μεταξύ άλλων η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. κατά του ΤΕΕ για:

 1. την ακύρωση της με αριθμό Α134/Σ39/2018 Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, με την οποία ιδρύθηκε το Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΕ καθώς επίσης και
 2. την ακύρωση της με αριθμό Α128/Σ17/2017 Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, με θέμα «Ίδρυση Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο ΤΕΕ».

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με το ΤΕΕ, οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί που εγγράφονται στο Μητρώο του ΤΕΕ έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν υπηρεσίες που παρέχει το Επιμελητήριο στα μέλη του, όπως:

 • Η συμμετοχή στα εξειδικευμένα σεμινάρια του ΤΕΕ
 • Το ηλεκτρονικό σύστημα των αυθαιρέτων
 • Το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών δόμησης
 • Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων και επιλογής ελεγκτών δόμησης
 • Η παροχή νομικής υποστήριξης
 • Η παροχή φοροτεχνικής υποστήριξης
 • Η παροχή υποστήριξης σε θέματα ιδιωτικών έργων, αυθαιρέτων κλπ
 • Η πρόσβαση στις online υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ με ανοιχτή πρόσβαση
 • Η διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα του Ελληνικού Κτηματολογίου
 • Ο κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, το ενιαίο λογισμικό, οι Τεχνικές Οδηγίες
 • Το ηλεκτρονικό σύστημα της ταυτότητας Κτηρίου, μόλις ενεργοποιηθεί

Αντιδρώντας στις απoφάσεις του ΤΕΕ, η ΕΕΤΕΜ κατέθεσε αίτηση ακύρωσης, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

“…Το πρόβλημα μας συνάδελφοι δεν είναι αν θα έχουμε, απλά, πρόσβαση στα συστήματα που διαχειρίζεται το Τ.Ε.Ε, αλλά ο αδικαιολόγητος αποκλεισμός μας από αυτά (πχ τακτοποίησης αυθαιρέτων, τοπογραφικών κλπ). Γιατί; Διότι ο αποκλεισμός αυτός οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός ότι δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα πλήρως το πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριοποίησης των Μηχανικών Τ.Ε.Ι, με ευθύνη διαχρονικά της Κυβέρνησης και του Τ.Ε.Ε…”

Επιπλέον για τους λόγους που αναφέρει ανωτέρω η ΕΕΤΕΜ, κατά την ίδια συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθεί αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν Πτυχιούχοι μηχανικοί και αφορά στην ακύρωση μεταξύ άλλων:

 1. της ανάθεσης της αποκλειστικής διαχείρισης στο ΤΕΕ της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών και
 2. της άρνησης του ΤΕΕ να επιτρέπει στους πτυχιούχους ΤΕΙ την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών σε περίπτωση έλλειψης αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων.
 3. https://www.b2green.gr/el/index.php

Επισκέψεις: 194

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει