13 Απριλίου 2024

Τα αυθαίρετα σε αιγιαλό και δάσος που κατεδαφίζονται με νέο διαγωνισμό.

Ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Χατζηδάκης υπέγραψε την «Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων – πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και σε δάση, δασικές εκτάσεις, εθνικό δρυμό, τα οποία, σύμφωνα με τις λίστες των Υπηρεσιών καταγραφής (Δασαρχεία, Κτηματικές Υπηρεσίες), είτε έχουν καταστεί τελεσίδικα, είτε έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του αρμόδιου δασάρχη».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου/-ων για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων -πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων, που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και σε δάση, δασικές εκτάσεις, εθνικό δρυμό, τα οποία, σύμφωνα με τις λίστες των Υπηρεσιών καταγραφής (Δασαρχεία, Κτηματικές Υπηρεσίες), είτε έχουν καταστεί τελεσίδικα, είτε έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του αρμόδιου δασάρχη.

Το αντικείμενο περιλαμβάνει και τη μεταφορά δια ξηράς και τη διάθεση των προϊόντων κατεδαφίσεων σε ειδικά αδειοδοτημένους χώρους και με κατάλληλα για το σκοπό αυτό μεταφορικά μέσα, καθώς και την πλήρη και κατάλληλη αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην προτέρα θέση στην περιοχή των εργασιών κατεδάφισης.

Υποδιαίρεση σύμβασης σε τμήματα

Για την ορθότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων και τη βέλτιστη παρακολούθηση και εκτέλεση των αποφάσεων κατεδάφισης, η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο τμήματα: Τμήμα Α΄, που περιλαμβάνει την Ομάδα Α΄ και Τμήμα Β΄, που περιλαμβάνει την Ομάδα Β΄, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της απόφασης, με κριτήριο τη γεωγραφική θέση – περιοχή εκτέλεσης της κατεδάφισης, την κατηγορία και το είδος των αυθαιρέτων κατασκευών, με βάση την αρμόδια υπηρεσία καταγραφής των προς κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών και σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ του Παραρτήματος Ι της απόφασης.

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Α΄ περιλαμβάνει:

  • Τριάντα οκτώ (38) αποφάσεις – πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας στους Δήμους Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων στις περιοχές Ψάθα, Πόρτο Γερμενό, Αγία Τριάδα Βουρκαρίου, Πάχη και Κινέττα.

Επισημαίνεται ότι, το Τμήμα Α περιλαμβάνει, εκτός των ανωτέρω τριάντα οκτώ (38) αποφάσεων – πρωτοκόλλων, και μια δεύτερη υποομάδα έξι (6) αποφάσεων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Μεγαρέων, στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Νέα Πέραμος.
Οι έξι (6) αποφάσεις – πρωτόκολλα κατεδάφισης θα εκτελεστούν μόνο στην περίπτωση που κάποιες από τις αποφάσεις των τριάντα οκτώ (38) πρωτόκολλων κατεδάφισης του Τμήματος Α, αδυνατούν να εκτελεστούν (ενδεικτικά, λόγω αναστολής, εκτέλεσης με ίδια μέσα από τον ιδιοκτήτη, νομιμοποίησης, ανωτέρας βίας, για τεχνικούς λόγους κ.α.) και εφόσον έχουν εκτελεστεί τα υπόλοιπα πρωτόκολλα του Τμήματος Α΄ μέχρι το όριο του οικονομικού αντικειμένου του Τμήματος Α και σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία.

Το Τμήμα Β περιλαμβάνει:

  • Δεκαέξι (16) αποφάσεις πρωτόκολλα κατεδάφισης σε δάση, δασικές εκτάσεις, εθνικό δρυμό των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών, στους Δήμους Φυλής, Διονύσου, Πεντέλης, Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παιανίας, Κρωπίας και Μαρκοπούλου – Μεσογαίας.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία των παρεχομένων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 402.983,87€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 499.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του τμήματος Α΄ ανέρχεται στο ποσό των 207.016,13€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι συνολικού ποσού 256.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του τμήματος Β΄ ανέρχεται στο ποσό των 195.967,74€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού 243.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της απόφασης με την αναλυτική λίστα των 60 αυθαιρέτων από εδώ.

https://www.b2green.gr/el/post/79663/ta-54+6-afthaireta-se-aigialo-kai-dasos-pou-katedafizontai-me-neo-diagonismo

Επισκέψεις: 190

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει