23 Ιουλίου 2024

«Μπλόκο» του ΣτΕ στην ανέγερση πολυώροφων κτιρίων στην Ακρόπολη.

«Όχι» στην ανέγερση νέων κτιρίων με ύψος άνω των 17.50 μέτρων στην περιοχή Μακρυγιάννη, με γνώμονα την προστασία της Ακρόπολης, μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, είπαν με δύο αποφάσεις τους οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, που συνεδρίασαν εν Ολομελεία με πρόεδρο την αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ειρήνη Σάρπ.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την  πρώτη απόφασή της απέρριψε αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεως της υπουργού Πολιτισμού με την οποία ανακλήθηκε απόφαση της ίδιας υπουργού, που είχε εγκριθεί κατά τον αρχαιολογικό νόμο  η ανέγερση εννεαώροφου κτιρίου με 3 υπόγεια και δώμα με πέργκολα και ασκεπή πισίνα σε ακίνητο επί των οδών Μισαραλιώτου 7-11 και Τσάμη Καρατάση, στην περιοχή Μακρυγιάννη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλεως των Αθηνών, καθώς και η επισκευή υφισταμένου διώροφου διατηρητέου κτηρίου εντός του ακινήτου.

Παράλληλα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με δεύτερη απόφασή της απέρριψε αίτηση ακύρωσης κατά αποφάσεως του υπουργού Περιβάλλοντος, με την οποία επιβλήθηκε, για ένα έτος, αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών για την ανέγερση κτιρίων με ύψος άνω των 17,50 μ. στην περιοχή Μακρυγιάννη-Κουκάκι εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλεως των Αθηνών.

Το σκεπτικό του ΣτΕ

Με την προσβαλλομένη εν λόγω υπουργική απόφαση, όπως αναφέρει το ΣτΕ, επιδιώκεται να αποτραπεί προσωρινά η ανέγερση πολυώροφων κτιρίων κοντά στην Ακρόπολη, τα οποία υποβαθμίζουν το μνημείο και τον περιβάλλοντα χώρο του, προκειμένου η διοίκηση να επανεξετάσει το πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής και στη συνέχεια να θεσπίσει ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης για την προστασία της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σκεπτικό της απόφασής του οι ανώτατοι δικαστές  κρίνουν ότι «νομίμως το Κ.Α.Σ. επανεξήτασε προηγούμενη γνωμοδότησή του, με την οποία είχε θεωρήσει ότι το εννεαώροφο κτίριο δεν βλάπτει την Ακρόπολη και ότι εντάσσεται αρμονικά στο δομημένο περιβάλλον της περιοχής, και πρότεινε την ανάκληση της χορηγηθείσας εγκρίσεως, εν όψει ιδίως του νέου στοιχείου της αυτοψίας των μελών του τόσο επί τόπου όσο και από τον Ιερό Βράχο, και της διαπίστωσης ότι το κτίριο υποβαθμίζει με το ύψος και τον όγκο του την Ακρόπολη, που αποτελεί μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ενώ δεν εντάσσεται και στο περιβάλλον της περιοχής διότι είναι υψηλότερο των όμορων κτιρίων πλην ενός. Εν όψει τούτου, κρίθηκε ότι νομίμως η Υπουργός Πολιτισμού ανακάλεσε την προηγούμενη έγκρισή της, και δη εντός ευλόγου χρόνου μικρότερου των επτά μηνών, για τους ανωτέρω, δημοσίου συμφέροντος, λόγους της προστασίας των μνημείων και του περιβάλλοντος της περιοχής.

» Ειδικότερα, κρίθηκε ότι νομίμως συνεκτιμήθηκε το σωρευτικό αποτέλεσμα από την ανέγερση ενός επί πλέον υψηλού και ογκώδους κτιρίου ως αρνητικός παράγοντας ένταξής του στην ήδη βεβαρημένη δομικώς περιοχή. Ως προς τον έλεγχο του ύψους του κτιρίου, κρίθηκε ότι εφ’ όσον το υπό ανέγερση κτίριο ευρίσκεται πλησίον μνημείου της Παγκόσμιας Κληρονομιάς και εντός αρχαιολογικού χώρου, ο έλεγχος του Υπουργού Πολιτισμού και του Κ.Α.Σ. εκτείνεται σε όλα τα στοιχεία του κτιρίου, μεταξύ των οποίων και το ύψος, αδεσμεύτως από όρους δομήσεως που καθορίζονται είτε από γενικές διατάξεις (Γ.Ο.Κ., Ν.Ο.Κ.) είτε από ειδικές διατάξεις για την προστασία αρχαιολογικών χώρων (π.δ. της 19.2-5.3.1975 περί ελέγχου υψών γύρω από την Ακρόπολη)».

https://www.in.gr/2020/04/29/greece/mploko-tou-ste-stin-anegersi-polyorofon-ktirion-stin-akropoli/

Επισκέψεις: 148

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει