14 Απριλίου 2024

Κοροναϊός: 28 εκατ. ευρώ στους Δήμους για λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.


Αντίστροφα μετρά ο χρόνος, αρχής γενομένης από τις 11 Μαΐου, για το άνοιγμα το σχολείων της χώρας. Οι μαθητές που θα επιστρέψουν στα θρανία αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με σαρωτικές αλλαγές με γνώμονα της προστασία της υγείας τόσο των ίδιων όσο και των εκπαιδευτικών.

Για το λόγο αυτό το υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει, σύμφωνα με απόφασή του, από τον λογαριασμό του που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 28.050.000,00 ευρώ σε όλους τους δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους. 

Για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού λήφθησαν υπόψη δεδομένα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2018-2019 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Δείτε τον πίνακα με τις κατανομές κονδυλίων ανά Δήμο

Εκτίμηση των επιπτώσεων

Παράλληλα, από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στάλθηκε έγγραφο που αναφέρει μεταξύ άλλων: «Με αφορμή την τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας που προκάλεσε στη χώρα η πανδημία Covid-19 και με στόχο τον μετριασμό των δημοσιονομικών επιπτώσεων από το κόστος αντιμετώπισής της, αξιοποιώντας δυνητικά πόρους από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΤΑΕΕ), παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ανάλογα με την αρμοδιότητά σας:

1. για τις δαπάνες ενεργειών/δράσεων έκτακτης ανάγκης υποστήριξης του πληθυσμού και περιορισμού διάδοσης της ασθένειας που πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία σας ή τους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς από 11.3.2020 έως την ημερομηνία αποστολής προς την Υπηρεσία μας τουσυνημμένουσυγκεντρωτικούπίνακαμε κατηγορίες δαπανών και

2. για τις δαπάνες ενεργειών/ δράσεων έκτακτης ανάγκης υποστήριξης του πληθυσμού και περιορισμού διάδοσης της ασθένειας που εκτιμάτε ότι θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία αποστολής του παραπάνω πίνακα έως και την 11.07.2020 Οι πραγματοποιηθείσες και εκτιμώμενες δαπάνες θα πρέπει να συνδέονται με κάθε είδους άμεση βοήθεια στον πληττόμενο πληθυσμό (ιατρική ή άλλη), καθώς και με μέτρα περιορισμού διάδοσης της νόσου».

Δείτε το πλήρες κείμενο

Επισκέψεις: 162

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει