26 Μαΐου 2024

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ανακοίνωση σχετικά με τα προγράμματα τηλεκατάρτισης.

Με την Ανακοίνωση της 22/04/2020 το Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταργεί το πρόγραμμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης με επιταγή voucher και προβλέπει την χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ στους δικαιούχους χωρίς προαπαιτούμενα, για το μήνα Απρίλιο. Θεωρούμε πως η κίνηση αυτή αποδεικνύει ότι οι διαμαρτυρίες ήταν απολύτως βάσιμες, και ότι υπήρξε εντελώς λανθασμένη προσέγγιση του θέματος.

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εξαρχής θεώρησε απαράδεκτη τη σύνδεση της τηλεκατάρτισης με το επίδομα των πληττόμενων επιστημόνων, που χορηγείται στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων λόγω του κορωνοϊού. Εν προκειμένω ωστόσο τίθεται ένα θέμα αδικαιολόγητης διάκρισης εις βάρος πολλών συναδέλφων, το οποίο επιβάλλεται να διευθετηθεί. Για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας η Κυβέρνηση θα πρέπει να προβεί στην αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης να προχωρήσει στην χορήγηση ισόποσου επιδόματος (800 Ευρώ), όπως άλλωστε γίνεται για τους υπόλοιπους κλάδους. Η πρόβλεψη αυτή μάλιστα οφείλει να περιλάβει και άλλες κατηγορίες όπως νέους συναδέλφους που δεν έχουν ανοικτά βιβλία και για όσους απολύθηκαν πρόσφατα από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για νέους επιστήμονες.

Είναι εξαρχής λάθος η εμπλοκή της επιμόρφωσης – κατάρτισης με την ανάγκη στήριξης πληττομένων ομάδων, εν προκειμένω επιστημόνων καθ’ ότι δεν θα πρέπει να αμαυρωθεί ο θεσμός της τηλεκατάρτισης και να απεμπολιστεί «στο πυρ το εξώτερον». Η επικαιροποίηση υφιστάμενων γνώσεων και η προσθήκη νέων, υπό το πρίσμα της σύνθετης, νέας πραγματικότητας, καθίσταται σήμερα επιβεβλημένη και άκρως επείγουσα. Όμως, δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και σε αντικείμενα που δεν προάγουν ούτε καλύπτουν τα κενά στο γνωστικό οπλοστάσιο του Διπλωματούχου Μηχανικού, ούτε μπορεί να αφεθεί στην κερδοσκοπία αμφισβητούμενων ΚΕΚ και “πλατφόρμων” χωρίς έλεγχο. Γι’ αυτό πιστεύουμε πως επιβάλλεται να υλοποιηθεί ένα εκτεταμένο επιδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης του συνόλου των Διπλωματούχων Μηχανικών που θα εφαρμοστεί αποκλειστικά από Δημόσιους Φορείς εκπαίδευσης (όπως τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, το ΙΝ.ΕΠ (ΕΚΔΔΑ), το ΤΕΕ και άλλους) παρεχόμενο για το σύνολο των μελών του ΤΕΕ. Αντίστοιχες προτάσεις έχουμε εδώ και καιρό υποβάλλει και στο ΙΝ.ΕΠ.

Ενδεικτικά προτείνονται τα εξής αντικείμενα:

  • Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.
  • Χρονικός προγραμματισμός και διαχείριση τεχνικών έργων.
  • Τηλεργασία και Προστασία Δεδομένων.
  • Έξυπνες πόλεις και συστήματα έξυπνων μεταφορών.
  • Τρόποι και μέθοδοι εναρμόνισης με τους στόχος του ΕΣΕΚ στα κτήρια σε καθεστώς «μηδενικής» κατανάλωσης ενέργειας.
  • Ελαχιστοποίηση διάδοσης ιών και παθογόνων μικροοργανισμών μέσω συστημάτων αερισμού και κλιματισμού.
  • Μεγιστοποίηση του φυσικού αερισμού στα κτήρια αλλά και σε αστικούς ανοικτούς χώρους.
  • Ψηφιακοί τρόποι οργάνωσης και εκσυγχρονισμού δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδομιών.
  • Μέτρα ασφάλειας στους χώρους εργασίας υπό τον κίνδυνο των αερομεταφερόμενων ασθενειών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα παρασχεθεί μια υψηλής ποιότητας επιστημονική κατάρτιση από φερέγγυους μη κερδοσκοπικούς φορείς του Δημοσίου σ΄ όλους τους Διπλ. Μηχανικούς συμπεριλαμβανομένων των Ανέργων, αλλά και των Μηχανικών του Δημοσίου. Είναι ένα κορυφαίο κεφάλαιο, που πρέπει η πολιτεία ν’ ανοίξει τώρα δεδομένου, ότι σήμερα το ανθρώπινο δυναμικό και η γνώση είναι οι νευραλγικοί παράγοντες, που μπορούν να αναχαιτίσουν την ορατή οικονομική εξαθλίωση και να εγγυηθούν την πολυπόθητη ανάπτυξη.

Ή θα διδαχθούμε από την κρίση (οικονομική και υγειονομική) και θα αλλάξουμε – βελτιώσουμε ριζικά τις πρακτικές μας ή θα την αφήσουμε να δώσει το τελικό χτύπημα στην υπό κατάρρευση κοινωνία.

Επισκέψεις: 209

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει