23 Ιουλίου 2024

Προσλήψεις 6 ατόμων στην Π. Στερεάς Ελλάδας.

H περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών (έως τριάντα τέσσερα -34- ημερομίσθια) και δύο (2) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών (έως εξήντα – 60 – ημερομίσθια), για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για την Π.Ε. Φθιώτιδας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ddoikisis@pste.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Λ. Καλυβίων 2, Τ.Κ. 35132 – Λαμία, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοίκησης, υπόψιν κυρίας Ελένης Πιλάτου (τηλ. επικοινωνίας: 22313 – 54709 και 22313- 54708).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επισκέψεις: 567

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει