14 Ιουνίου 2024

ΤΕΕ Κέρκυρας: Μόνο με ραντεβού η προσέλευση στα γραφεία από τις 4-5-2020.

Το Π. Τμήμα ΤΕΕ, από 04/05/2020 και εφεξής και σε συνέχεια της Εγκυκλίου υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.04.2020 του Υπουργείο Εσωτερικών «Πρόσθετα Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμoύ της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ενημερώνει πολίτες και μηχανικούς ότι θα προσέρχονται στην υπηρεσία του Π. Τμήματος μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης στο τηλ. 2661030058, είτε μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο e-mail tee_kerk@tee.gr.

Επισκέψεις: 231

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει