14 Απριλίου 2024

Σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης 1.100 Οδηγών ΔΕ, Νοσηλευτών ΠΕ – ΤΕ και Διοικητικών ΠΕ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πρόσληψης 1.100 Οδηγών ΔΕ, Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ και Διοικητικών ΠΕ ανά τη χώρα που προκήρυξε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκoν».
Η πρόσληψη θα γίνει με καθεστώς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασής τους για ένα επιπλέον τρίμηνο. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ» με αντικείμενο τη στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού (ΚΟΜΥ) και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ. Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ ΤΣ & ΕΚΤ, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Η πρόσκληση διενεργείται με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα σειρά της αίτησης με έναρξη τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και ώρα 13:00.
Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, καθώς και για τις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες:eody.gov.gr, moh.gov.gr και eody-komy.services.gov.gr.

Επισκέψεις: 2029

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει