30 Μαΐου 2024

ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας: Καταγραφή μηχανικών – μελών εταιρειών.

Το ΤΕΕ προβαίνει σε καταγραφή των μηχανικών που είναι μέλη εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) και δεν έχουν ενεργό προσωπικό ΚΑΔ.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν τα στοιχεία τους (Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ, Επώνυμο, Όνομα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και e-mail) να συμπληρώσουν τη φόρμα που θα βρουν στην παρακάτω διεύθυνση, το αργότερο ως τις 29 Απριλίου 2020, ώρα 17.00.

https://forms.gle/jxcJYYkBYByq2mmt9

Επισκέψεις: 211

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει