26 Μαΐου 2024

ΟΑΕΔ: Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

Η επιλογή των υπαλλήλων αναμένεται να γίνει στη βάση εννέα συγκεκριμένων κριτηρίων που ακολουθήθηκαν και σε προηγούμενες προκηρύξεις.

Ειδικότερα:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.

4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

5. Ηλικία.

6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.

7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΣΕΠ – προκηρύξεις υπό επεξεργασία

Οι προκηρύξεις που επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ

-Τις 2.909 θέσεις στο «Βοήθεια στο Σπίτι» για τις οποίες ο υπουργός Εσωτερικών έχει υποστηρίξει ότι «θα βγουν μέσα στο μήνα».

-Την 3Κ/2020 για τις 187 θέσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν σταλεί ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο.

-Τις 36 θέσεις για το ΙΦΕΤ, την ΑΔΑΕ και την Τράπεζα της Ελλάδος

-Τις 1.209 θέσεις για το υπουργείο Υγείας

Παράλληλα, στο έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής που δημοσιεύει η ιστοσελίδα αποτυπώνονται οι προκηρύξεις για τις οποίες γίνεται η ηλεκτρονική επεξεργασία των αιτήσεων προκειμένου να ανακοινωθούν προσωρινοί ή οριστικοί πίνακες, μεταξύ των οποίων οι:

-1Κ/2019

2Κ/2020

-Αυτές για τους εκπαιδευτικούς, όπως: 1ΓΤ/2020, 2ΓΔ/2020, 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019.

Επισκέψεις: 62

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει