26 Μαΐου 2024

Για υποχώρηση του όγκου των πωλήσεών της από 10% έως 15%, τη φετινή χρόνια, κάνει λόγο στην έκθεση για τη χρήση του 2019 η Καπνοβιομηχανία Καρέλια, η οποία χάνει σε επίπεδο κερδοφορίας 1,4 εκατ. ευρώ για κάθε μήνα αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων στα αεροδρόμια.

Ο χώρος των Duty Free αποτελεί, με βάση τα στοιχεία του 2019, το 16% περίπου του συνολικού όγκου πωλήσεων της

Η διοίκησή της σημειώνει πως είναι εξαιρετικά αβέβαιο πότε θα υπάρξει άρση των εθνικών lockdowns και κυρίως πότε θα αποκατασταθεί η ταξιδιωτική κίνηση.

Σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις προς τους πελάτες της όλα τα υπόλοιπα πελατών της 31.12.2019 έχουν εισπραχθεί το πρώτο τρίμηνο του 2020. Εντούτοις, σε ό,τι αφορά νέα υπόλοιπα πελατών τα οποία δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του τρέχοντος έτους, ενδεχομένως και για ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ, υπάρξει καθυστέρηση στην είσπραξη αυτών πέραν των συμφωνηθέντων χρονικών ορίων πίστωσης, κυρίως από εταιρείες αφορολογήτων ειδών και μέχρι την επαναδραστηριοποίηση τους. 

Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, η διοίκησή της εκτιμά ότι λόγω του μηδενικού ταπεζικού δανεισμού, του ύψους των ιδίων κεφαλαίων της που ανέρχονται στα 472 εκατ. ευρώ, των 175 εκατ. ευρώ διαθεσίμων της (άμεσης ανάληψης), των 79 εκατ. ευρώ προθεσμιακών καταθέσεών, των επενδύσεων της σε αμοιβαία κεφάλαια άμεσης ρευστοποίησης ύψους 42 εκατ. ευρώ, καθιστούν τις όποιες επιπτώσεις της νόσου Covid-19 αντιμετωπίσιμες και απορροφήσιμες χωρίς να διαταραχθεί ούτε κατ’ ελάχιστον η βιωσιμότητά της. 

Πέρυσι η Καπνοβιομηχανία Καρέλια εμφάνισε καθαρές πωλήσεις 215,699 εκατ. ευρώ (+3,86% σε σχέση με το 2018), τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 87,727 εκατ. ευρώ (-14,7%) και τα καθαρά κέρδη στα 67,4 εκατ. ευρώ (-14,73%). 

Σε ό,τι αφορά τη μερισματική πολιτική το διοικητικό συμβούλιό της θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί, τη διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 25,944 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 9,40 ευρώ ανά μετοχή. Το προτεινόμενο μέρισμα, είναι κατά τι μειωμένο σε σύγκριση με αυτό της χρήσης του έτους 2018, αλλά λόγω της μείωσης του παρακρατούμενου φόρου το καθαρό μέρισμα θα είναι αυξημένο. H μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε ποσοστό 3,41% με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31 Δεκεμβρίου 2019.

https://www.capital.gr/epixeiriseis/3450330/ptosi-10-15-sta-tsigara-i-periptosi-tis-karelias

Επισκέψεις: 98

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει