26 Μαΐου 2024

Μηχανικοί Περιβάλλοντος: Να διακοπεί η συζήτηση του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος, από τη πρώτη στιγμή της διαβούλευσης του εν λόγω νομοσχεδίου, και παρά το γεγονός ότι αυτή επιλέχθηκε να γίνει εν μέσω πανδημίας και περιοριστικών μέτρων, κατέθεσε τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τις διαφωνίες του επ’ αυτού, επιδεικνύοντας την δέουσα υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό που χαρακτηρίζει τους συναδέλφους Μηχανικούς Περιβάλλοντος.

Παρά ταύτα, η επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει εν μέσω πανδημίας σε διαβούλευση και κατάθεση στη Βουλή ενός τόσο σημαντικού ν/σ, αποτελεί τουλάχιστον πράξη απαξίωσης του συνόλου των φορέων που πρέπει να καταθέσουν γνώμη επ’ αυτού και πώς όχι άλλωστε, όταν το ν/σ αυτό θέλει να αποτελέσει τομή στη περιβαλλοντική νομοθεσία της χώρας με χροιά άκρως αντιπεριβαλλοντική.

Για ένα τόσο σημαντικό ν/σ, η κυβέρνηση θα έπρεπε τουλάχιστον να περιμένει τη λήξη των περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας ώστε να ξεκινήσει ουσιαστική διαβούλευση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα αρμόδια επιμελητήρια (ΤΕΕ, ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.), τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, τους φορείς των προστατευόμενων περιοχών αλλά και τους επιστημονικούς συλλόγους ώστε να αναδειχτεί ο πραγματικός χαρακτήρας του νομοσχεδίου αυτού που μόνο ως αντιδραστικό και αντιπεριβαλλοντικό μπορεί να χαρακτηριστεί.

Ωστόσο, η κυβέρνηση επέλεξε τους συνομιλητές της αποκλείοντας αδικαιολογήτως φορείς και συλλόγους. Θύμα του αποκλεισμού αυτού αποτελεί και ο ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π., ο οποίος, δεν προσκλήθηκε ποτέ να συμμετάσχει στη διαβούλευση των φορέων στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Προκειμένου να γίνουν γνωστές οι θέσεις του Συλλόγου, ο ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π. προχώρησε στη κατάθεσή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με την προοπτική αυτές να ενσωματωθούν στις προτάσεις που θα καταθέσει το ΤΕΕ στη διαβούλευση.

Πέραν του πνεύματος που χαρακτηρίζει το ν/σ αυτό και αναδείχτηκε παραπάνω, υπάρχουν επιμέρους άρθρα του που αφορούν καίρια ζητήματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και τα οποία χρήζουν τουλάχιστον ουσιαστικής κριτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αντιμετωπίζεται ως τροχοπέδη στη ανάπτυξη που οραματίζονται, με πρόσχημα βέβαια τις καθυστερήσεις στην έκδοση ΑΕΠΟ, πράγμα που όμως υφίσταται, σε μία σημαντική μερίδα έργων, καθυστερήσεις όμως οι οποίες οφείλονται στην υποστελέχωση των υπηρεσιών που εκδίδουν τις ΑΕΠΟ.

Από την άλλη, ο ενδεχόμενος έλεγχος των ΜΠΕ από ιδιώτες ελεγκτές, πρέπει να διασφαλίζει το αδιάβλητο που αφορά το μητρώο των ελεγκτών, την διαδικασία επιλογής των ελεγκτών, προλαμβάνοντας και πιθανές εξαρτήσεις με τον εκάστοτε ιδιώτη επενδυτή.

Τέλος, το ν/σ αυξάνει τον χρόνο ισχύος των ΑΕΠΟ πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας που μπορεί (με αναθεώρηση της ΑΕΠΟ) να εξασφαλίσει τη μείωση των επιπτώσεων των έργων σε πολύ λιγότερα χρόνια. Ακόμη με το ν/σ δεν επιλύονται ζητήματα των Φορέων Διαχείρισης που ήδη μαστίζονται από την υποστελέχωση, την έλλειψη πόρων κ.α. ενώ τέλος, επιχειρείται η άλωση των θεσμοθετημένων Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας.

Σε όλα τα παραπάνω που άπτονται άμεσα του επαγγελματικού αντικειμένου των μελών του ΠΑΣΔΜΗΠ, ο σύλλογός μας αποκλείεται από την κατάθεση των απόψεών του. Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε επιτακτική τη διακοπή της διαδικασίας συζήτησης του νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής και ζητάμε την επανέναρξή τους με τη λήξη των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας με συμμετοχή όλων των φορέων και συλλόγων που ζήτησαν να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Ο ΠΑΣΔΜΗΠ ζητά η διαβούλευση να γίνει σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας της Βουλής και σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί: • Η θωράκιση των διαδικασιών ελέγχου και έγκρισης των μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με επιστημονικά κριτήρια και με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

• Η υποχρεωτική τεκμηρίωση (σε συγκεκριμένα παραρτήματα) της μη υποβάθμισης του περιβάλλοντος από το προτεινόμενο έργο ή τη δραστηριότητα στο πλαίσιο των μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος θα πρέπει να προβλέπονται στο προϋπολογισμό του έργου/δραστηριότητας.

• Η αξιολόγηση των μέτρων και η απαίτηση επανασχεδιασμού της μελέτης στη περίπτωση που δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τέλος, ζητάμε την πλήρη απόσυρση του καταστροφικού για το φυσικό περιβάλλον του τόπου μας άρθρου 44, για τις περιοχές Natura.

Πηγή: greenagenda.gr

Επισκέψεις: 379

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει