27 Σεπτεμβρίου 2023

Την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ από τον Διοικητή του ΕΦΚΑ.

Με αφορμή διαμαρτυρίες αρκετών μελών της Ένωσης ότι δεν μπορούν να εκδώσουν ασφαλιστική ενημερότητα καθώς απασχόλουμενοι σε αυτές, με καθεστώς παράλληλης απασχόλησης, δεν έχουν λάβει ακόμη ειδοποιητήρια, η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε επιστολή στον Διοικητή του ΕΦΚΑ ώστε να επιληφθεί του θέματος.

Προς
Τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, κ. Χρήστο Χάλαρη
Κοινοποίηση :
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη ΒρούτσηΚύριε Διοικητά,
Όπως γνωρίζετε, οι Εργοληπτικές Εταιρείες χρειάζονται την ασφαλιστική
ενημερότητα για την άσκηση του επαγγέλματός τους και συγκεκριμένα για τη
συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς, για την υπογραφή δημοσίων συμβάσεων
και για την πληρωμή λογαριασμών εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.
Όμως την τρέχουσα περίοδο πολλές εξ αυτών αδυνατούν να εκδώσουν
ενημερότητα εξαιτίας του γεγονότος ότι οι εισφορές των παράλληλα απασχολούμενων
στελεχών τους «βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας και θα εκδοθούν μετά από
διασταύρωση στοιχείων».
Παρότι οι ως άνω ασφαλισμένοι δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μέχρι
την 31.12.2019 και ουδεμία ευθύνη φέρουν για τη μη πληρωμή εισφορών έτους 2020,
αφού το Ταμείο δεν έχει εισέτι επεξεργαστεί τα στοιχεία τους, ούτε οι ίδιοι ούτε οι
εταιρείες στις οποίες απασχολούνται δύνανται να εκδώσουν την απολύτως
απαραίτητη για τους ανωτέρω λόγους ασφαλιστική ενημερότητα.
Ζητούμε λοιπόν να δώσετε τις απαραίτητες οδηγίες για την άμεση επεξεργασία
των στοιχείων των παράλληλα απασχολούμενων Μηχανικών, άλλως την παράταση
της ισχύος της ενημερότητας μέχρις επιλύσεως του ως άνω θέματος

Επισκέψεις: 97

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει