18 Απριλίου 2024

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την παράταση δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα : «Παράταση δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου»
Με το νόμο 4495/17 θεσμοθετήθηκε η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. Η ταυτότητα κτιρίου θα περιλαμβάνει σειρά εγγράφων και στοιχείων για κάθε κτίριο της χώρας και θα είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εκτός από τις ενοικιάσεις.
Η αρχική πρόβλεψη προετοιμασίας των υπηρεσιών και της Πολιτείας αλλά και του τεχνικού κόσμου για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ήταν τα πέντε (5) χρόνια από την ισχύ των διατάξεων του ν.4495/2017 και συγκεκριμένα από την έκδοση της υπουργικής απόφασης για τον ορισμό της ημερομηνίας έναρξης του Ηλεκτρονικού Μητρώου του άρθρου 62 του ίδιου νόμου. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση με αποτέλεσμα να μην εκκινούν οι προθεσμίες για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.
Με βάση το άρθρο 102 του ν. 4495/2017 όπως τροποποιήθηκε στις 3.12.2019 είχε δοθεί ολιγόμηνη παράταση για την τακτοποίηση όλων των αυθαιρέτων μέχρι τις 30 Ιουνίου, όπου ειδικά για τα κτήρια με πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες (κατηγορίας 5) η ημερομηνία αυτή καθίσταται καταληκτική ημερομηνία τακτοποίησής τους.
Στις 30.06.2020 έληξε η ανωτέρω προθεσμία τακτοποίησης και δεν έχει προχωρήσει το υπουργείο σε τροπολογία αλλαγής της καταληκτικής ημερομηνίας παρότι ανορθόδοξα ο κος Χατζηδάκης εξήγγειλε σε συνεντεύξεις του την παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία.
Επειδή η Κυβέρνηση οφείλει να σέβεται τη γενικότερη αρχή του δικαίου περί μη αναδρομικότητας των νόμων, που αποβλέπει στην κατά το δυνατό βεβαιότητα των δικαιωμάτων, ασφάλεια των συναλλαγών και σταθερότητα δικαίου.
Επειδή η τακτοποίηση των αυθαιρέτων η διακοπή της αυθαίρετης δόμησης και η ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων, αποτελεί δράση προστασίας του περιβάλλοντος
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ισχύει η αναγγελθείσα καταληκτική ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου για δηλώσεις αυθαιρέτων και αν ναι προτίθεστε να νομοθετήσετε με αναδρομικότητα;
2. Στα πλαίσια των συνθηκών της πανδημίας που αναφερθήκατε σε μέσα ενημέρωσης, κρίνετε ότι είναι ικανοποιητικό το διάστημα των τριών (3) καλοκαιρινών μηνών για να προβούν οι ιδιοκτήτες στις απαιτούμενες ενέργειες και θα μπορέσουν οι μηχανικοί να ικανοποιήσουν τους πολίτες σε αυτό το διάστημα;
3. Πότε θα εκδοθεί η απόφαση του άρθρου 62 του νόμου 4495/2017 για την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου;
4. Την 1η Οκτωβρίου μετά την λήξη της τελευταίας παράτασης δήλωσης αυθαιρέτων, θα είναι έτοιμη για να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου ;
5. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου μετά την 1η Οκτωβρίου, πως θα προχωρήσουν οι δικαιοπραξίες στη χώρα;
Οι ερωτώντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης
Βούτσης Νίκος
Καφαντάρη Χαρά
Μπαλάφας Γιάννης
Μαμουλάκης Χάρης
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτυ)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σπίρτζης Χρήστος
Φωτίου Θεανώ

Επισκέψεις: 134

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει