23 Ιουλίου 2024

Συμμαχία: “Παράταση στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ ;”

Σε ανακοίνωση της η “Συμμαχία” τονίζει τα εξής: “Συνάδελφοι με εκκρεμείς υποθέσεις τόσο στον Α΄ κύκλο όσο και στο Β΄ κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» μας ενημέρωσαν ότι στην καρτέλα «Προθεσμίες» η καταληκτική ημερομηνία της εκάστοτε εκκρεμότητας έχει παραταθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Πρόκειται για έργα του Α΄ κύκλου που δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς και για αιτήσεις του Β΄ κύκλου οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή της έγκρισης δανείου.

Δεδομένης της απουσίας επίσημης ανακοίνωσης από το Υ.Π.ΕΝ. παρακαλούμε να ελέγξετε τις αιτήσεις σας προκειμένου να επαληθεύσετε την ορθότητα των πληροφοριών”.

Επισκέψεις: 74

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει