18 Απριλίου 2024

«Απογείωση» των επενδύσεων σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.

Στοίχημα η αξιοποίηση του «πακέτου» 11 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δείχνει ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις επενδύουν ήδη στη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης.

Ώριμος είναι ο επιχειρηματικός τομέας της χώρας, για την εντατικοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, κυρίως σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών. Πρόκειται για έναν τομέα, όπου αναμένεται να επενδυθούν πάνω από 10 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων και των οικιστικών ακινήτων, συγκεντρώνοντας ένα σημαντικό μέρος των κονδυλίων που θα εισρεύσουν τα επόμενα χρόνια από την Ε.Ε.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιοποιήθηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έναν από τους «πυλώνες» χρηματοδότησης «πράσινων» επενδύσεων στην Ε.Ε., στην Ελλάδα το 1/3 των εταιρειών που επενδύουν στην χώρα, έχουν ενσωματώσει και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων τους μεταξύ των τομέων όπου δαπανούνται κεφάλαια. Ειδικότερα, οι εταιρείες στην Ελλάδα διαθέτουν σχεδόν το 10% του συνολικού τους προϋπολογισμού για επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Πρόκειται για ένα ποσοστό χαμηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. και των ΗΠΑ, που διαμορφώνεται σε 11% και 12% αντίστοιχα.

Η έκθεση της ΕΤΕπ θέτει στο μικροσκόπιο τις επενδύσεις των επιχειρήσεων για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και τον ρόλο που διαδραματίζουν διάφοροι παράγοντες στις αποφάσεις τους. Η έκθεση βασίζεται στην ετήσια Έρευνα Επενδύσεων της ΕΤΕπ (EIBIS) που διενεργήθηκε σε 12.500 επιχειρήσεις κρατών-μελών της ΕΕ. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν συγκρίθηκαν ανά χώρα (σε ΕΕ και ΗΠΑ), κλάδο και μέγεθος των εταιρειών, με σκοπό να εντοπιστούν οι τομείς που τυχόν επιδέχονται βελτίωση. Η έκθεση διαπίστωσε ότι λιγότερες από τις μισές εταιρείες στην ΕΕ έχουν επενδύσει σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Όπου αυτό συνέβη, αφορά μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού επενδυτικού προϋπολογισμού των επιχειρήσεων.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα, είναι ότι οι εταιρείες στην Ελλάδα ανέφεραν ότι σχεδόν το 60% των κτιριακών τους εγκαταστάσεων ακολουθεί υψηλές ή βέλτιστες προδιαγραφές απόδοσης, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από αυτό των εταιρειών της ΕΕ και των ΗΠΑ (2/5 και 1/3, αντίστοιχα). Αν όμως υπολογίσει κανείς τον σχετικά περιορισμένο αριθμό κτιρίων γραφείων, που έχουν πιστοποιηθεί για τα «πράσινα» χαρακτηριστικά τους, είναι εύκολο να συμπεράνει ότι στην πραγματικότητα, τα περιθώρια βελτίωσης είναι πολύ μεγάλα.

Σε δηλώσεις του, ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Άντριου Μακντάουελ, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας, σημείωσε ότι «οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης είναι ζωτικής σημασίας για την πράσινη ανάκαμψη της Ευρώπης και την επίτευξη των κλιματικών μας στόχων. Προσφέρουν μια συνδυασμένη προοπτική για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Δείχνουν δε ότι η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να συμβαδίζει με την ισχυρή ανάπτυξη».

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των μέτρων που πρόκειται να λάβει η Ε.Ε. για την ταχύτερη έξοδο των ευρωπαϊκών οικονομιών από την κρίση, προβλέπονται κονδύλια ύψους δεκάδων δισ. ευρώ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την απελευθέρωση κονδυλίων ύψους 91 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, για την μεταμόρφωση του «γερασμένου» κτιριακού αποθέματος της Ε.Ε., με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, που θα μειώσει το ύψος των λογαριασμών που πληρώνουν οι πολίτες της Ε.Ε. Παράλληλα, τα προγράμματα αυτά θα δημιουργήσουν άμεσα, πληθώρα νέων θέσεων εργασίας στις κατασκευές. Τα κεφάλαια θα προέλθουν από έναν συνδυασμό επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων και εγγυήσεων δανείων για εκτέλεση εργασιών ανακαινίσεων και ενεργειακής αναβάθμισης, όπως μονώσεις (εξωτερικές κι εσωτερικές), εγκατάσταση συστημάτων χρήσης ΑΠΕ, ακόμα και φωτοβολταϊκά πάνελ στις στέγες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο προβλέπει «έκρηξη» επενδύσεων στην πράσινη οικονομία, αγγίζοντας τα 44 δισ. ευρώ τα επόμενα 10 χρόνια. Εξ αυτών, το 25% ή 11 δισ. ευρώ αναμένεται να διοχετευτούν προς την εξοικονόμηση ενέργειας, ποσό το οποίο είναι 10 φορές μεγαλύτερο και από τα τρία διαφορετικά προγράμματα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το τρίτο και τελευταίο πρόκειται να ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο προβλέποντας κονδύλια 500 εκατ. ευρώ.

Πηγή: businessdaily.gr

Επισκέψεις: 192

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει