14 Απριλίου 2024

Η προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Σε τέσσερις πυλώνες στηρίζει την δραστηριοποίησή της στα μεταλλεία της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής η Ελληνικός Χρυσός, θέτοντας στο επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση, αξιοποίηση της υψηλής τεχνογνωσίας και διεθνούς εμπειρίας της προηγμένης μεταλλευτικής επιχειρηματικότητας, υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας και πιστή εφαρμογή του θεσμικού και νομικού πλαισίου – συχνά ξεπερνώντας τις συμβατικές της υποχρεώσεις, συνοψίζουν την περιβαλλοντική στρατηγική της εταιρείας. Στόχος της η διατήρηση του φυσικού πλούτου της περιοχής, αλλά και η αποκατάστασή του από τα πλήγματα που έχει δεχθεί από παλαιότερες μεταλλευτικές δραστηριότητες.

Διαρκής επαγρύπνηση

Ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη μετρά 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, την επίδοση των λειτουργιών της εταιρείας σε δώδεκα περιβαλλοντικές παραμέτρους εντός και εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου. Τα αποτελέσματα του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει μεταξύ άλλων την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και τον θόρυβο, τη σεισμικότητα και το οικοσύστημα, αναρτώνται σε προσβάσιμη από όλους ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2012 και απαίτησε επένδυση ύψους 10 εκ. ευρώ, επιτρέποντας στην εταιρεία να γνωρίζει και να κατανοεί τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, ώστε να εντοπίζει και να προλαμβάνει ενδεχόμενους κίνδυνους και να κρατά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα στο ελάχιστο δυνατό.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών της εταιρείας στην περιοχή, υπήρξε συστηματική προσπάθεια για την αποκατάσταση και την εξυγίανση της γης από την προηγούμενη μεταλλευτική δραστηριότητα (1960-1995), ώστε το φυσικό τοπίο να αναρρώσει και να παραδοθεί εκ νέου στην τοπική κοινωνία. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν απομακρυνθεί 3,4 εκατομμύρια τόνοι μεταλλευτικών καταλοίπων που ήταν εγκαταλελειμμένοι σε έκταση 350.000 τ.μ. στην περιοχή της Ολυμπιάδας επί 40 ολόκληρα χρόνια. Πλέον, το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται στο στάδιο της εξυγίανσης και επαναφοράς του ανάγλυφου, με σκοπό την φυτοτεχνική αποκατάσταση και περιβαλλοντική αναβάθμισή του, ώστε να επιστρέψει εντέλει στην κοινότητα για την αξιοποίησή του.

Το έργο αποκατάστασης της περιοχής της Ολυμπιάδας αφορά έκταση 300.000 τ.μ., ενώ για την υλοποίησή του απαιτήθηκαν δαπάνες που ξεπερνούν τα 100 εκ. ευρώ. Στην ίδια περιοχή έχει διαμορφωθεί και φυτώριο 150 στρεμμάτων όπου καλλιεργούνται περισσότερα από 400 είδη τοπικών φυτών, για την παράλληλη αποκατάσταση στις περιοχές των έργων της εταιρείας, δηλαδή για την επαναφορά της γης στην πρότερή της κατάσταση αμέσως μετά το τέλος κάθε μεταλλευτικής εργασίας.

Εισάγοντας διεθνείς καινοτομίες

Προκειμένου να εξασφαλίσει το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή, η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οποίες στηρίζονται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Μεταξύ άλλων, αξιοποιεί τη διαδικασία της λιθογόμωσης, δηλαδή της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των στερεών καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας στο ίδιο το μεταλλείο, ενώ χρησιμοποιεί προηγμένα συστήματα διαχείρισης υδάτων με επαναχρησιμοποίηση των νερών στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και σε άλλες χρήσεις, όπως για πότισμα του φυτωρίου ή υδροσπορά στα έργα αποκατάστασης. Παράλληλα, η εταιρεία συλλέγει και κομποστοποιεί τα πράσινα απόβλητα του Δήμου Αριστοτέλη και στη συνέχεια τα χρησιμοποιεί ως εδαφοβελτιωτικά υλικά.

Ωστόσο, η σημαντικότερη καινοτομία που έχει εισάγει η θυγατρική της Eldorado Gold στην ελληνική βιομηχανία εξορύξεων, είναι αδιαμφισβήτητα η τεχνολογία ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων, η οποία απαντά σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην προσπάθεια της σύγχρονης μεταλλευτικής βιομηχανίας να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Ο χώρος ξηρής απόθεσης στην Κοκκινόλακκα

Όλα τα μεταλλεία παράγουν τα λεγόμενα «τέλματα», δηλαδή ένα μείγμα νερού και στείρων υλικών, ως κατάλοιπο των διαδικασιών επεξεργασίας του μεταλλεύματος. Παραδοσιακά, αυτά τα υλικά αποθηκεύονταν ως είχαν, δηλαδή σε υγρή μορφή, δημιουργώντας τις γνωστές λίμνες τελμάτων. Μέσω τον σύγχρονων μεθόδων ξηρής απόθεσης, το νερό αφαιρείται, δημιουργώντας ένα υλικό που θυμίζει υγρή άμμο, το οποίο κατόπιν διαστρώνεται και συμπιέζεται.

Η συγκεκριμένη βιομηχανική πρακτική, η οποία εξασφαλίζει την ασφαλή αποθήκευση των μεταλλευτικών αποβλήτων διευκολύνοντας παράλληλα και την καλύτερη ενσωμάτωση των υποδομών στο φυσικό περιβάλλον μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης, αποτελεί διεθνές case study λόγω των σημαντικών περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων που εξασφαλίζει. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στον Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα για την ασφαλή διαχείριση και εναπόθεση των μεταλλευτικών καταλοίπων από τις εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου, αλλά και τη βέλτιστη διαχείριση των καταλοίπων της προγενέστερης δραστηριότητας, ενώ έχει προταθεί αντίστοιχη εγκατάσταση και για το έργο των Σκουριών, με στόχο την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του κατά 40%.

Ακολουθώντας τους συνδέσμους, μπορείτε να περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις των μεταλλείων Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών και στο έργο των Σκουριών, αλλά και στην state-of-the-art εγκατάσταση του χώρου ξηρής απόθεσης Κοκκινόλακκα.

Πηγή: tanea.gr

Επισκέψεις: 35

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει