21 Ιουνίου 2024

Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ την αναμόρφωση των δασικών χαρτών.

Το λόγο για τον οποίο «η κυβέρνηση επιλέγει να δυναμιτίσει το έργο των δασικών χαρτών και το κράτος δικαίου», καθώς ο κύριος Χατζηδάκης, μέσω Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2773/8.7.2020 και του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, επιλέγει να αναμορφώσει όλους τους δασικούς χάρτες, ακόμα και τους κυρωμένους για τους οποίους δεν υπήρχαν αντιρρήσεις, ζητά να μάθει ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Όπως υπογραμμίζει ο Σ. Φάμελλος, «η μεθόδευση αυτή, εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, περιέχει πληθώρα αντισυνταγματικών ρυθμίσεων που θα εμπλέξει το έργο των δασικών χαρτών σε νομικούς και διοικητικούς λαβυρίνθους ενώ, θα οδηγήσει, με μαθηματική ακρίβεια, ολόκληρο το έργο στις καλένδες, ακυρώνοντας την επίπονη προσπάθεια που καταβλήθηκε από τους δημόσιους λειτουργούς των Δασικών Υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια. Θα καταστήσει τέλος, αδύνατη την ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών έως το 2021, όπως είχε δεσμευθεί η χώρα και έναντι των θεσμών, και θα έχει άμεση επίπτωση στην περαιτέρω καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου».

Σημειώνει ακόμη ότι με τη διάταξη αυτή, «το ΥΠΕΝ υποχρεώνει τις Δασικές Υπηρεσίες να λάβουν υπόψη τους όποια απόφαση ή εργαλείο ακυρώνει το δασικό χαρακτήρα των εκτάσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ, Πολεοδομίες, ΑΓΡΟΓΗ κτλ) ανεξαρτήτως των προβλέψεων της δασικής νομοθεσίας, ενώ δεν λαμβάνει υπόψη του τις αποφάσεις των οργάνων του όπως και αυτές των Δημόσιων Δασικών Υπηρεσιών (αποφάσεις ΕΠΕΑ, απόψεις κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας ΥΠΕΝ).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να δυναμιτίσει το έργο των δασικών χαρτών και το κράτος δικαίου;»

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να στηρίξει και να προωθήσει το έργο των δασικών χαρτών και η Ελλάδα, από το 1,09% κυρωμένων χαρτών το 2015, απέκτησε κυρωμένους δασικούς χάρτες για το 44,31% της χώρας και αναρτημένους στο 55%, τον Μάιο 2019, ενώ είχαν ανατεθεί και οι μελέτες για όλες τις υπόλοιπες περιοχές, ώστε να ικανοποιηθεί και η συνταγματική και περιβαλλοντική υποχρέωση.

Με το άρθρο 48 του αντιπεριβαλλοντικού νόμου 4685/2020 και την Υπουργική ΑπόφασηΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/3-7-2020 (ΦΕΚ Β΄ 2773/8.7.2020) αναμορφώνονται όλοι οι δασικοί χάρτες, ακόμα και οι κυρωμένοι όπου δεν υπήρχαν αντιρρήσεις, τροποποιούνται οι κατηγορίες των εκτάσεων που θα εξαιρεθούν από το δασικό χάρτη με την προσθήκη σειράς αμφιβόλου εγκυρότητας διοικητικών πράξεων και ταυτόχρονα τροποποιούνται ως προς το δυσμενέστερο για τον δασικό πλούτο της χώρας οι προδιαγραφές κατάρτισης των δασικών χαρτών. Με τη διάταξη αυτή, το ΥΠΕΝ υποχρεώνει τις Δασικές Υπηρεσίες να λάβουν υπόψη τους όποια απόφαση ή εργαλείο ακυρώνει το δασικό χαρακτήρα των εκτάσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ, Πολεοδομίες, ΑΓΡΟΓΗ κτλ) ανεξαρτήτως των προβλέψεων της δασικής νομοθεσίας, ενώ δεν λαμβάνει υπόψη του τις αποφάσεις των οργάνων του όπως και αυτές των Δημόσιων Δασικών Υπηρεσιών(αποφάσεις ΕΠΕΑ, απόψεις κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας ΥΠΕΝ).

Παράλληλα, παρατείνεται ο χρόνος που είχε τεθεί από το νόμο 4685/2020 για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών έως τις 30.9.2020, διάστημα ελάχιστο για τις Δασικές Υπηρεσίες, οι οποίες θα υποχρεωθούν σε νέες αναθέσεις με αμφίβολο αποτέλεσμα και σίγουρη νέα υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος.

Η μεθόδευση αυτή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ περιέχει πληθώρα αντισυνταγματικών ρυθμίσεων που θα εμπλέξει το έργο των δασικών χαρτών σε νομικούς και διοικητικούς λαβυρίνθους ενώ οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια ολόκληρο το έργο στις καλένδες, ακυρώνοντας την επίπονη προσπάθεια που καταβλήθηκε από τους δημόσιους λειτουργούς των Δασικών Υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια. Έτσι καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών έως το 2021, όπως είχε δεσμευθεί η χώρα και έναντι των θεσμών και έχει ως άμεση συνέπεια την περαιτέρω καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου.

Επειδή, η ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της χώρας, εδώ και περισσότερα από σαράντα χρόνια, συστατικό στοιχείο του κράτους δικαίου, εργαλείο αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, απαραίτητο για το καθεστώς διαφάνειας στις συναλλαγές, για την προσέλκυση επενδύσεων και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας  ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Πότε και πώς θα αποκτήσει η Χώρα κυρωμένους δασικούς χάρτες, και πώς θα ανταπεξέλθουν οι Δασικές Υπηρεσίες σε ένα έργο ασαφές επιστημονικά και θεσμικά αλλά και σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα ενώ η πολιτική ηγεσία έχει επιλέξει την υποτίμηση και υποβάθμισή τους και τις έχει αφυδατώσει από προσωπικό παγώνοντας τις εγκεκριμένες προσλήψεις;
  2. Για ποιο λόγο επιλέχθηκε η αναμόρφωση των κυρωμένων δασικών χαρτών, ενώ προβλέπεται διαδικασία διόρθωσης τους σύμφωνα με το νόμο 3889/2010, εισάγοντας και αντισυνταγματικές ρυθμίσεις και ουσιαστικά τινάζεται όλο το έργο στον αέρα;

Ο ερωτών βουλευτής

Φάμελλος Σωκράτης

Πηγή: dasarxeio.com

Επισκέψεις: 80

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει