23 Ιουλίου 2024

Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις εξέδωσε το ΚΕΣΠΑ.

Υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, καθ. κ. Κωνσταντίνου Αραβώση, συνεδρίασε το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) και εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για τα ακόλουθα έργα:

1. Εκσυγχρονισμός, επέκταση και λειτουργία του υφιστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου.

2. Λειτουργία του υφιστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου Μαινάλου, στη θέση «Οστρακίνα» του Δήμου Τριπόλεως Αρκαδίας, φερόμενης ιδιοκτησίας του Ορειβατικού Συλλόγου Τρίπολης.

3. Μελέτη Περιβάλλοντος με σκοπό την Ανανέωση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την υφιστάμενη εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενη από μονάδα εκτροφής Χελιού, Κεφάλου, Τιλάπιας και των συνοδών/υποστηρικτικών αυτών έργων (γεωτρήσεις, συσκευαστήριο, καπνιστήριο κ.λπ.), στη θέση «Κολομόδια», Δήμου Νικολάου Σκουφά, στην Άρτα με φορέα την «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και Τροποποίηση αυτής (αύξηση της συνολικής επιφάνειας του γηπέδου).

4. Ενοποίηση δύο υφιστάμενων, όμορων πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (εκτροφής νεοσσών), σε τέσσερα αγροτεμάχια, στη θέση «Ντρίζα Κούκι» ή «Βλαχάτη», στον Ωρωπό, με φορέα την «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣΟΠΟΥΛΟΣ».

5. Περιβαλλοντική αδειοδότηση αιτούμενης τροποποίησης – ανανέωσης Απόφασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στην εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών, στη θέση «Φτερωτό», στη Δράμα, από την εταιρεία «ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ».

6. Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Υφιστάμενο συλλογικό αρδευτικό δίκτυο ΤΟΕΒ Σερβίων.

7. Έκδοση της ΑΕΠΟ του έργου: «Λειτουργία του υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά».

8. Σχέδιο Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης δραστηριότητας παραγωγής ιατρικών ισοτόπων-ραδιοφαρμάκων της εταιρείας «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που λειτουργεί στη θέση Πάνορμος Λαυρίου.

9. Σχέδιο Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του εργοστασίου κατασκευής παντός είδους οχημάτων ιδιωτικής, δημόσιας χρήσης και στρατιωτικών της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΛΒΟ Α.Β.Ε.)» που λειτουργεί στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

10. «Μονάδα διαχείρισης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας “VEN ENGINEEIRING Μ.Ε.Π.Ε.” στην περιοχή “Μνήμα Κατή”, στη Χαλκίδα.

11. Τροποποίηση-ανανέωση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων «για τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής αλεύρων της εταιρείας Μύλοι Λούλη Α.Ε. στον όρμο Αγίου Ιωάννη Αμαλιάπολης, Δήμου Σούρπης Ν. Μαγνησίας».

 Πηγή: euro2day.gr

Επισκέψεις: 198

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει