1 Οκτωβρίου 2023

ΣΥΡΙΖΑ: Παράνομη η κατεδάφιση των πέντε αυθαίρετων στο Ελληνικό;

Να καταθέσουν στη Βουλή όλα τα σχετικά με την κατεδάφιση των κτηρίων στο Ελληνικό έγγραφα ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ από τους υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, «ώστε να αποδείξουν εάν οι εικονικές κατεδαφίσεις τις κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγιναν τελικά σύννομα, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης εντός του γηπέδου του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγ. Κοσμά».

Ειδικότερα, 41 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «εκτός από το επικοινωνιακό φιάσκο της κατεδάφισης μόνο πέντε εκ των 900 αυθαίρετων κτισμάτων στο Ελληνικό, έναν χρόνο μετά τη διάψευση της προεκλογικής δέσμευσης του κ. Μητσοτάκη ότι θα έλυνε το θέμα σε μία εβδομάδα μετά τις εκλογές», θέτουν, με πρωτοβουλία του τομεάρχη, Σωκράτη Φάμελλου, και ερώτημα νομιμότητας των κατεδαφίσεων που πραγματοποιήθηκαν.

«Μετά λοιπόν από τις φωτογραφίες και τα πλάνα του κ. Μητσοτάκη στο εργοτάξιο που “στήθηκε” εικονικά στο Ελληνικό, χωρίς φυσικά να έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση στη Lamda Development και το ελληνικό Δημόσιο να μην έχει λάβει ούτε ένα ευρώ, δημοσίευμα της εφημερίδας “Αυγή”, στις 04.07.2020, αποκαλύπτει ότι οι εν λόγω κατεδαφίσεις έγιναν πριν εκδοθεί η απαιτούμενη αδειοδότηση.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα, η απόφαση της αρμόδιας διεύθυνσης με την οποία εγκρίθηκε η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) για την εγκατάσταση και λειτουργία του εργοταξίου Μητσοτάκη αναρτήθηκε στις 11:03, αφού δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης είχε βγάλει το γιλέκο και το προστατευτικό του καπέλο και είχε αποχωρήσει από το Ελληνικό».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν αίτηση κατάθεσης σχετικών εγγράφων, η οποία έχει ως εξής:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Οικονομικών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης εντός του γηπέδου του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγ. Κοσμά

Στο πλαίσιο έναρξης κατεδαφίσεων στο γήπεδο του Ελληνικού κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), από την εταιρεία Lamda Development, αιτούμαστε την κατάθεση για ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών των ακόλουθων εγγράφων:

1. Τη σύμβαση παραχώρησης για την εκτέλεση των εργασιών, που υπογράφηκε μεταξύ της Ελληνικό Α.Ε. και του Αγοραστή ή Εγγυητή αυτού, και αναφέρεται στα έχοντας υπόψη της υπ’ αριθμ. 60732/2020 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2262/Β/12.06.2020).

2. Τη σύμβαση μεταξύ της Lamda Development και του αναδόχου εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης ΙΝΤΡΑΚΑΤ, όπως αυτή αναφέρεται στη Διαπιστωτική Πράξη ΥΠΟΙΚ01/06/2020/53772 ΕΞ2020

4. Την από 22-05-2020 υποβολή μελέτης κατεδάφισης από την ανάδοχο εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

5.  Το υπ’ αριθ ΥΠΟΙΚ51199 ΕΞ2020/26-05-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Ελληνικού με θέμα «Παρατηρήσεις επί της από 22-05-2020 υποβολής μελέτης κατεδάφισης».

6. Το υπ΄ αριθ 62000242/28-05-2020 (ΥΠΟΙΚ 52193 ΕΙ 2020/28-05-2020) έγγραφο της ΙΝΤΡΑΚΑΤ με θέμα «Απαντήσεις επί των παρατηρήσεων της από 22-05-2020 υποβολής μελέτης κατεδάφισης»

7. Τους φακέλους του έργου κατεδαφίσεων εντός του γηπέδου Ελληνικού που αφορούν στα κάτωθι:

– Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ_ΦΑΥ)

– Την έγκριση εκτέλεσης Εργασιών από την αρμόδια ΥΔΟΜ

8. Τα υποβληθέντα στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) και την υπογεγραμμένη σύμβαση του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), εν προκειμένω της κατασκευάστριας είτε της εγγυήτριας εταιρείας, με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ

9. Το ημερολόγιο έργου από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης εργασιών

10. Την από 22.06.2020 Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ) που υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ από την «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/59020/3496/22.06.2020), η οποία αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε ΠΕΤ με αριθμό 2006324111, και κάθε έγγραφο που επιτρέπει στην προαναφερόμενη εταιρία να προβεί σε κατεδαφίσεις εντός του ΜΠΕΑΚ.

11. Τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την «ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 παρ. 3 του ν. 4412/2016 (Α147)» και ειδικά αυτά που αφορούν σε επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ορισμό συλλογικών οργάνων, πρακτικά τους κλπ).

12. Όσα επιπλέον έγγραφα κατατέθηκαν με βάση την διαπιστωτική πράξη ΥΠΟΙΚ01/06/2020/53772 ΕΞ2020.

13. Την διαβίβαση στα αρμόδια τμήματα των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας της εκ των προτέρων γνωστοποίησης που καταρτίζεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 άρθρο 3.

14. Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου που έχει την ευθύνη του εργοταξίου.

Πηγή: naftemporiki.gr

Επισκέψεις: 193

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει