14 Ιουλίου 2024

ΤΕΕ/ΤΚΜ: Κρίσιμα σημεία για την αποτελεσματικότητα του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

Με επιστολή του στον πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει δύο κρίσιμα ζητήματα, η διευθέτηση των οποίων κρίνεται επιτακτική για να μπορέσει ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης να γίνει αξιόπιστη βάση για επιχειρηματική δραστηριότητα, πληροφόρηση, διεκπεραίωση συναλλαγών, ανάπτυξη της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δραστηριότητας και εξασφάλιση της διαφάνειας.

Στην επιστολή που φέρει την υπογραφή του προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργου Τσακούμη αναφέρεται ότι είναι αναντίρρητη η ανάγκη δημιουργίας ενιαίας ψηφιακής γεωχωρικής υποδομής στην Ελλάδα καθώς υπάρχει μεγάλη υστέρηση στο τομέα αυτό. Ωστόσο, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει δύο ιδιαίτερα κρίσιμα σημεία που μπορούν να καθορίσουν την επιτυχία του εγχειρήματος.

Το πρώτο κρίσιμο σημείο είναι η εξασφάλιση της σύνδεσης με το υφιστάμενο πλαίσιο, έννοιες και δομές ώστε να «χτίσουμε» πάνω σε ό,τι θετικό ήδη υπάρχει. Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, παρόλο που δεν προσδιορίζεται με αυτήν την ορολογία στην απόφαση, σχετίζεται άμεσα με την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) της χώρας μας, όπως αυτή αποτυπώνεται και στην Ευρωπαϊκή οδηγία INSPIRE(2007/2/EK). Με το Ν.3882/10 (ΦΕΚ Α’166) η εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την παραπάνω οδηγία και συμπεριέλαβε τις έννοιες, την οργανωτική δομή, τους τρόπους και τους όρους διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων. Για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας, βασική προϋπόθεση είναι η ολοκληρωμένη και συγκροτημένη θεσμοθέτηση των γεωχωρικών προτύπων που είχε περιληφθεί ενώ αντιμετωπίζεται πλημμελώς στην ΚΥΑ.

Το δεύτερο κρίσιμο θέμα είναι η συμπλήρωση όσων θεμάτων δεν έχουν συμπεριληφθεί στην υφιστάμενη νομοθεσία και τα οποία είναι απαιτητά για την επιτυχία του εγχειρήματος. Σημαντικά θέματα που δεν είχαν αντιμετωπιστεί επαρκώς στον Ν.3882/10 και παραμένουν «ανοιχτά» και μετά την εν λόγω ΚΥΑ. Αυτή χρήζει οργανωτικών και νομοθετικών παρεμβάσεων για την ουσιαστική συμμετοχή και ευθύνη της δημόσιας διοίκησης που είναι αυτή που προσδίδει τη θεσμική ιδιότητα στα δεδομένα κατά την παραγωγή τους.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή ΕΔΩ

Επισκέψεις: 188

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει