2 Οκτωβρίου 2023

ΔΗΣΥΜ – Παράταση Νόμου Αυθαιρέτων: Στο ίδιο έργο θεατές.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε θέσει ως Παράταξη επανειλημμένα το ζήτημα της παράτασης ισχύος του Νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων έως τις 31/12/2020, δεδομένης της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που επέφερε στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και, κατ’ επέκταση οι Πολεοδομίες, υπολειτουργούσαν για μήνες και οι πολίτες πάγωσαν εκκρεμείς υποθέσεις λόγω των μέτρων.

Τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται, καθώς σε μεγάλο ποσοστό οι Πολεοδομίες δεν έχουν επανέλθει σε πλήρως λειτουργικούς ρυθμούς, με το πρόβλημα να είναι αρκετά έντονο στα αρχεία των Υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα οι συνέπειες της πανδημίας στην οικονομία λειτουργούν αποτρεπτικά για τους πολίτες. Παράλληλα, οι αρμοδιότητες των επιτροπών, που προβλέπουν τα άρθρα 116 και 117 του Ν. 4495/2017, έχουν μεταβιβαστεί με απόφαση του Υφυπουργού στο Σ.Α. και στο ΚΕ.Σ.Α., όπου τα Συμβούλια αυτά αντιμετωπίζουν μεγάλο φόρτο υποθέσεων, καθώς μέχρι πριν λίγους μήνες δεν είχαν, σε πολλές περιπτώσεις, συγκροτηθεί, με αποτέλεσμα να έχει συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αδυνατώντας να αφουγκραστεί τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι, καταθέτει τροπολογία στη Βουλή (αφού έχει εκπνεύσει στις 30/06/2020 η ισχύς του Νόμου) για παράταση μόλις 3 μηνών, έως δηλαδή τις 30/09/2020. Μετά τις 30/09/2020, εκτός από την αύξηση των προστίμων στα αυθαίρετα Κατηγορίας 1 έως 4, δε θα υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής των μεγάλων αυθαιρέτων Κατηγορίας 5 (ακίνητα με υπερβάσεις άνω του 40% και χωρίς καμία οικοδομική άδεια).

Θεωρούμε ότι πρέπει το Υπουργείο να αναθεωρήσει άμεσα και να αντιληφθεί τον πραγματικό αντίκτυπο που έχει προκαλέσει η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα στην οικονομία. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να επιμηκυνθεί η παράταση έως και τις 31/12/2020, με την προϋπόθεση της παράλληλης έναρξης λειτουργίας της Ταυτότητας Κτηρίου.

Επιπρόσθετα, τα αυθαίρετα Κατηγορίας 5 θα πρέπει να ενταχθούν στο ίδιο πλαίσιο με τις υπόλοιπες κατηγορίες, με δυνατότητα ρύθμισης με αυξημένα πρόστιμα και μετά τη λήξη ισχύος του Νόμου, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών έχει άγνοια για το αν έχουν συντελεστεί αυθαιρεσίες στις ιδιοκτησίες τους και προβαίνει σε τακτοποίηση κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου, όπου απαιτείται Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.

Επισκέψεις: 104

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει