30 Μαΐου 2024

Ασφαλιστικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1.1.2020.

Οι νέοι κανόνες εισφοροδότησης για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους διαμορφώνουν ένα διαφορετικό πλαίσιο στον χώρο της ασφάλισης. Τώρα οι μη μισθωτοί διαμορφώνουν το μέλλον τους και μπορούν να προγραμματίσουν και να διαμορφώσουν την επικουρική σύνταξη και την εφάπαξ παροχή που θα λάβουν.

Μέσω του νέου εισφοροδοτικού συστήματος:

  • Αποσυνδέεται ο υπολογισμός των ασφαλιστικών    εισφορών από τον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό.
  • Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες αυτές είναι υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ανεξάρτητη για κάθε Κλάδο Ασφάλισης.
Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από υποχρεωτικά και προαιρετικά ασφαλισμένους.

  • Η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ανανεώνεται ετησίως.
  • Διαμορφώνεται νέο ανώτατο όριο εισφορών.
  • Από 1.1.2020 δημιουργούνται ασφαλιστικές κατηγορίες, ανά κλάδο, με συγκεκριμένα ποσά.

Ειδικότερα, δημιουργούνται:

  • τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης
Ασφαλιστικές κατηγορίεςΠοσό εισφοράς
42
51
61

και

  • τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες για τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών (πρόνοια).
Ασφαλιστικές κατηγορίεςΠοσό εισφοράς
26
31
37

Προσοχή: Για την χρονική περίοδο από 1.1.2020 έως 30.6.2020, η κατάταξή σας έχει γίνει  στην 1η ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 45 του Ν. 4670/2020.
Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας θα ισχύει για την περίοδο από 1.7.2020 έως 31.12.2020.Παράλληλη ασφάλιση

  • Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με πολλαπλή μη μισθωτή δραστηριότητα, καταβάλλεται μία μόνο ασφαλιστική εισφορά για κάθε Κλάδο.
  • Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που παράλληλα απασχολούνται ως μισθωτοί, οι εισφορές που καταβάλλονται από την μισθωτή απασχόληση αφαιρούνται από τις εισφορές της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχουν επιλέξει. Για το χρονικό διάστημα αυτό οι ελάχιστες εισφορές δεν μπορούν να υπολείπονται του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Εάν έχει επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία ανώτερη της 1ης, ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει την διαφορά μετά την αφαίρεση των εισφορών από την μισθωτή απασχόληση.Για περισσότερες πληροφορίες για τους νέους κανόνες εισφοροδότησης πιέστε εδώ: Εγκύκλιος 30/2020 e-ΕΦΚΑ

Πιέστε εδώ για να κάνετε την ηλεκτρονική αίτηση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας έως και την Παρασκευή 24/7/2020.

Επισκέψεις: 115

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει