22 Μαΐου 2024

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 0,5% του δείκτη τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών στο β΄ τρίμηνο.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 0,5%, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2019 με το 2018.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Β΄ τρίμηνο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 0,4%, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2019.Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2019 – Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2018 – Ιουνίου 2019, παρουσίασε μείωση 0,4%, έναντι μη μεταβολής που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 0,1%, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2019 με το 2018.

Ειδικότερα, η ετήσια μείωση κατά 0,1%, οφείλεται στη μείωση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,4%, καθώς και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,4%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Β΄ τρίμηνο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 0,4%, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2019.

Ειδικότερα, η τριμηνιαία μείωση κατά 0,4%, οφείλεται στη μείωση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,6% και στη μείωση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,1%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2019 – Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2018 – Ιουνίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,2%. Αύξηση 0,2% παρατηρήθηκε επίσης στη σύγκριση των μέσων δεικτών κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Επισκέψεις: 229

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει