15 Ιουλίου 2024

Με ΚΥΑ ρυθμίζονται όροι και προϋποθέσεις για την υπαίθρια διαφήμιση- Τι προβλέπει για τους δήμους.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την προβολή της υπαίθριας διαφήμισης.

Ειδικότερα  περιγράφονται οι χώροι στους οποίους απαγορεύεται ή επιτρέπεται η προβολή υπαίθριας διαφήμισης. Καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής των διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης και γενικοί όροι τοποθέτησής τους.

Περιγράφονται οι προδιαγραφές για διαφημιστικά πλαίσια σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών και σε στάδια και περίπτερα.

Τέλος ορίζεται ότι με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές κατασκευής καθώς και ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων επί πλέον των όσων καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες του δήμου.

Πηγή: localit.gr

Επισκέψεις: 95

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει