30 Μαΐου 2024

ΣΥΜΜΑΧΙΑ: Στην δημοσιότητα τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. Τι ζητάνε οι μηχανικοί μετά την πανδημία.

Περισσότεροι από 1.000 μηχανικοί ανταποκρίθηκαν θετικά στο Ερωτηματολόγιο που διακίνησε η ΣΥΜΜΑΧΙΑ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ για την εξέλιξη του Τεχνικού Κλάδου μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συναδέλφους για την θετική ανταπόκρισή τους. Σε μία πρώτη ανάγνωση προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα από τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες συνάδελφοι:

1) Το 51,44% των συναδέλφων συμπεριλαμβάνει στα σημαντικότερα προβλήματα τη χαμηλά αμειβόμενη εργασία, το 40,52% τη γραφειοκρατία και το 39,42% την έλλειψη επαγγελματικής προοπτικής.

2) Το 60% των συναδέλφων δεν πιστεύει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση χωρίς απώλειες, έναντι 40% θετικών απαντήσεων.

3) Το 48% πιστεύει ότι η εξέλιξη της επαγγελματικής και οικονομικής του κατάστασης εξαρτάται από τα μέτρα ενίσχυσης που θα πάρει ή δε θα πάρει η ελληνική κυβέρνηση, έναντι 28% που πιστεύει ότι η εξέλιξη εξαρτάται από τους ίδιους και 17% που αναδεικνύει τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4) Το 50% των συναδέλφων θεωρεί ότι η συμβολή της κυβέρνησης στην υπέρβαση της κρίσης την μετα κορονοϊό εποχή θα είναι αρνητική ή μάλλον αρνητική ενώ μόλις 26% θεωρεί ότι θα είναι θετική ή μάλλον θετική. Το υπόλοιπο 24% εκτιμάει ότι η συμβολή θα είναι ουδέτερη.

5) Με ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των θετικών απαντήσεων οι συνάδελφοι πολύ σημαντικά ή αρκετά σημαντικά να ληφθούν άμεσα για την ανάσχεση της καταστροφής τα εξής μέτρα:

– Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας

– Μέτρα ενίσχυσης ρευστότητας

– Πρόγραμμα διατήρησης μισθών, θέσεων και σχέσεων εργασίας

– Εμπροσθοβαρές πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων

– Κατάργηση προκαταβολής φόρου

– Χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών

– Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος

– Αφορολόγητο όριο στους αυτοαπασχολούμενους

– Χρηματοδοτικά εργαλεία στην κατασκευή & ανακαίνιση

– Ταυτότητα Συμμετεχόντων

Στο ερωτηματολόγιο συμμετείχαν 1.007 μηχανικοί. Στα γραφήματα παρακάτω αποτυπώνεται η ειδικότητα, το επίπεδο σπουδών, τα χρόνια εμπειρίας στην άσκηση του επαγγέλματος, ο τομέας επαγγελματικής δραστηριότητας και το ποσοστό επαγγελματικής ενασχόλησης σε χώρες του εξωτερικού των συμμετεχόντων μηχανικών.

Επισκέψεις: 186

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει