23 Ιουλίου 2024

Ελληνικό: Ο ρόλος του «Ανεξάρτητου Μηχανικού» για την επιτάχυνση των έργων.

Εισάγεται ο θεσμός του Ανεξάρτητου Μηχανικού , ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, για τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών κατασκευής, την επίβλεψη και τον τελικό έλεγχο των έργων υποδομής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, με τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το παρεμπόριο.

Με στόχο την επιτάχυνση των έργων υποδομής στο Ελληνικό εισάγεται ο θεσμός του Ανεξάρτητου Μηχανικού «και με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται τα προσόντα, τα καθήκοντά του, τα όρια των αρμοδιοτήτων του καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο.

Οι Ανεξάρτητοι Μηχανικοί μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και θα μπορούν να  επιλέγονται είτε για μεμονωμένα έργα, είτε ανά κατηγορία είτε για το σύνολο των προς υλοποίηση έργων.

Για τα έργα υποδομής προβλέπεται η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, από μελετητές οι οποίες θα ελέγχονται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, που επιλέγονται από τον επενδυτή. Η εκτέλεση των έργων θα γίνεται από εργολάβους επιλογής του επενδυτή όπου και πάλι θα είναι υπό την επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού που αναλαμβάνει την επίβλεψη των εργασιών και ελέγχει την εκτέλεση τους σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και για την ολοκλήρωση των εργασιών και η παραλαβή του έργου ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα εκδίδει την «Βεβαίωση Περαίωσης Έργου» η οποία θα υποβάλλεται στην αντίστοιχη υπηρεσία του καθ`ύλην αρμόδιου υπουργείου προς απλούστευση της διαδικασίας η οποία θα πρέπει εντός 15 μόλις ημερών να παραλάβει το έργο με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια το Δημόσιο (αφορά όλα τα έργα δημόσιου συμφέροντος) θα προχωράει στη σχετική παραχώρηση προς τους φορείς στους οποίους ανήκουν τα έργα κατά κυριότητα, χρήση ή εκμετάλλευση είτε θα τίθεται το έργο, απευθείας, σε δημόσια χρήση.

Διευκρινίζεται επιπλέον πως οι τυχόν διαφορές θα επιλύονται από τριμελές διαιτητικό δικαστήριο. Τα υπουργεία που εμπλέκονται στην διαδικασία αυτή είναι τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Θεσπίζεται τέλος, ειδική υποχρέωση των φορέων του Δημοσίου να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή κατ` απόλυτη προτεραιότητα προς διευκόλυνση της υλοποίησης των έργων αυτών.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επισκέψεις: 112

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει