14 Ιουλίου 2024

«Φύσηξε Μαΐστρος» στη Θαλάσσια Οικονομία – Οι επτά start-ups που αποφοίτησαν από το “Blue Prototype by ΤΕΕ-ΕΛΚΕΘΕ”.

Επτά καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και επιχειρήσεις για τη θαλάσσια οικονομία, οι δύο από αυτές με διάκριση, «αποφοίτησαν» από το “BLUE Prototype by TEE–ΕΛΚΕΘΕ”.

Μετά από πολύμηνη αρχική αξιολόγηση, ομαδική και εξατομικευμένη υποστήριξη, παρουσιάσεις και επαναξιολόγηση, που συνέπεσαν σε μεγάλο βαθμό με τους περιορισμούς της κρίσης του κορωνοϊού και εξελίχθηκαν κατά βάση διαδικτυακά, η ολοκλήρωση της Β φάσης του “Blue Prototype” σηματοδοτεί μια νέα, πιο δυναμική εποχή εξωστρέφειας για τις συμμετέχουσες ομάδες και επιχειρήσεις.

Το “BLUE Prototype by TEE–ΕΛΚΕΘΕ” είναι ένας τεχνοδικτυακός επιταχυντής καινοτόμων ιδεών ειδικά για τη θαλάσσια οικονομία, τις οποίες υποστηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, προκειμένου αυτές να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηματικά σχέδια, με σκοπό να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και δυναμικά προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και ειδικότερα προς διατήρηση της υγείας της υδρόσφαιρας σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα και διαχείριση και τη συμβολή της στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

Οι διακρίσεις και οι απόφοιτοι

Μετά το αρχικό ενδιαφέρον δεκάδων ερευνητών, επίδοξων επιχειρηματιών και start-ups για εισαγωγή στην πρωτοβουλία “Blue Prototype” που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2020, οι διοργανωτές επέλεξαν οκτώ προτάσεις από τις οποίες επτά αποφοίτησαν με επιτυχία.

Οι διοργανωτές αποφάσισαν επιπλέον να απονείμουν διάκριση σε δύο από τις ομάδες που παρουσιάζουν το πιο έντονο ενδιαφέρον με βάση τα πολυπαραγοντικά κριτήρια της πρωτοβουλίας αλλά και βελτιώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκειά της.

Οι διακριθείσες ομάδες λαμβάνουν από το “BluePrototype” τον τίτλο του «Μαΐστρου» (προδήλως εκ του MISTRAL), με έναν ευθύ συμβολισμό, που σχετίζεται με τη θάλασσα, για τον χαρακτηρισμό του επιπέδου και των δυνατοτήτων τους. Ένας συμβολισμός που στην περίπτωση της Θαλάσσιας Οικονομίας δεν θα εκφραζόταν πιο δυναμικά και ουσιαστικά από έναν άνεμο: «Δεν υπάρχει ούριος άνεμος για όποιον δεν ξέρει πού πηγαίνει [Σενέκας, Επιστολές Ηθικές στον Λουκίλιο (71,3)].

Οι διακριθέντες και απόφοιτοι του Blue Prototype byΤΕΕ-ΕΛΚΕΘΕ είναι:

Μαΐστροι:

1.    MARE INCOGNITA/ COSTLINE:

Σύστημα στήριξης αποφάσεων για την εκτίμηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης των παραλιών σε συνδυασμό με την κλιματική μεταβλητότητα και αλλαγή.

2.    ΦΑΟΣ ΜΚΟ:

Διάδοση της παραδοσιακής αλιευτικής τεχνικής στο Αιτωλικό με Σταφνοκάρι ως πολιτιστικής-ψυχαγωγικής (τουριστικής) δραστηριότητας.


«Απόφοιτες/οι»:

3.    GOZONE:

Σωστικό γιλέκο ναυτικών δραστηριοτήτων με ενσωματωμένα συστήματα θέρμανσης και εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο.

4.    ΓΕΩΠΑΙΔΕΙΑ:

Οργανωμένες εκδρομές σε παράκτιες περιοχές με βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση από επιστήμονες.

5.    BLUESPEAR: 

Εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης για την αντιμετώπιση προκλήσεων στην υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία.

6.    ECOQUEST ENVIRONMENTAL CONSULTING: 

Δημιουργία βάσης ανοικτών περιβαλλοντικών δεδομένων μέσα από την ανάπτυξη θαλάσσιων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

7.    WINDWAVE:

Χαμηλού κόστους υπεράκτιο υβριδικό σύστημα αιολικής-κυματικής ηλεκτροπαραγωγής.  

Με βάση την κατηγοριοποίηση αυτή, στην 3η φάση του “Blue Prototype” («Έξοδος») προκρίνονται οι δυο (2) Μαΐστροι. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα μέλη και των δυο (2) διακεκριμένων ομάδων (των «Μαΐστρων») προέρχονται από την ελληνική περιφέρεια: από τις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας που «βλέπει» στο Βόρειο Αιγαίο και της Δυτικής Ελλάδας που «βλέπει» στο Ιόνιο Πέλαγος, αντίστοιχα.


Η υποστήριξη από την κοινότητα

Πέρα από το προσωπικό, τα στελέχη, τους συνεργάτες και τα μέλη των συνδιοργανωτών φορέων, και τη συμπαράσταση της Περιφέρειας Αττικής, αξιοσημείωτη είναι η υποστήριξη στην πρωτοβουλία από σημαντικά πρόσωπα της πραγματικής οικονομίας, του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και στελέχη επιχειρήσεων, τόσο από τον χώρο των μηχανικών όσο και από το χώρο της βιολογίας, της ωκεανογραφίας και γενικότερα του χώρου του επιχειρείν και της Θαλάσσιας Οικονομίας, που λειτούργησαν συμβουλευτικά, ενίσχυσαν την προσπάθεια και ανέλαβαν δράση υποστήριξης ως μέντορες στην πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του ΕΛΚΕΘΕ.

Αξιοσημείωτη επίσης είναι η παρουσία στο “Blue Prototype” της start-up επιχείρησης COSTA NOSTRUM CERTIFICATION ΕΠΕ, «απόφοιτης» του πρώτου κύκλου του “Prototype by TEE” που συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και start-up επιχειρήσεων στα πεδία δραστηριοποίησης των μηχανικών την περίοδο 2017-2018. Το «Πρωτόκολλο Πιστοποίησης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Διαχείριση των Παραλιών της Μεσογείου Costa Nostrum® – Sustainable Beaches» συμπεριλήφθηκε στη συλλογή καλών πρακτικών “Good practices collection in maritime economy for the Mediterranean” που διέθεσε το ΕΛΚΕΘΕ για τον προσανατολισμό των υποψηφίων του “Blue Prototype”. Περαιτέρω, εκπρόσωπος της επιχείρησης προσέφερε υπηρεσίες καθοδηγητή-μέντορα για την επιτάχυνση των δεξιοτήτων «εισακτέων» του “Blue Prototype”, ενώ η COSTA NOSTRUM αναμένεται να διαδραματίσει και έναν καταλυτικό ρόλο «φορέα αρωγού» για τη δημιουργία σύμπραξης τύπου cluster μεταξύ ομάδων του “Blue Prototype” σε μια αμέσως επόμενη φάση.

Τα επόμενα βήματα

Σημειώνεται ότι τόσο για το προσωπικό και τους συνεργάτες των φορέων, όσο και για τους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία “Blue Prototype”, οι συνδιοργανωτές φρόντισαν εγκαίρως και εξαρχής, προ της επέκτασης των έκτακτων μέτρων πρόληψης για τη διάδοση του κορωνοϊού, στο πλαίσιο μιας νουνεχούς πολιτικής πρόληψης και διαχείρισης κρίσης, να μεταβάλουν τον τρόπο λειτουργίας του “Blue Prototype” σε κυρίως διαδικτυακό, επιτυγχάνοντας αφενός την προστασία όλων των εμπλεκομένων και αφετέρου τη συνέχιση και ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Έτσι, πλέον, με την ολοκλήρωση της 2ης φάσης ξεκινά η επόμενη, που θα περιλαμβάνει προσωποποιημένη υποστήριξη στους αριστεύσαντες (Μαΐστρους) του “Blue Prototype” προκειμένου να προετοιμαστούν με πρόσληψη εξειδικευμένης επικοινωνιακής συνδρομής για την «έξοδό» τους στη διεθνή δημόσια επίδειξη του προγράμματος MISTRAL (Final Competition Demo Day, Γαλλία). Παράλληλα όμως συνεχίζεται η αλληλεπίδραση των ομάδων με τους διοργανωτές και με τους άλλους «αποφοίτους» για τη δημιουργία συνεργιών και νέων ευκαιριών.

Σημειώνεται ότι ομάδες του “Blue Prototype”, αλλά και άλλες ομάδες του προγράμματος MISTRAL, όπως, χαρακτηριστικά, ομάδες που διακρίνονται ως «καλές πρακτικές», θα συμπεριληφθούν σε εθνική δημόσια επίδειξη με προσκεκλημένο κοινό, στο προγραμματιζόμενο διήμερο συνέδριο του ΤΕΕ για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στην Ελλάδα.

Το “Blue Prototype by TCG-TEE, HCMR-ΕΛΚΕΘΕ”, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, αποτελεί κοινή Πρωτοβουλία των τριών φορέων και υλοποιείται ως πιλοτική δράση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υπό την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Interreg MED» ερευνητικού προγράμματος MISTRAL(Mediterranean Innovation STRAtegy fortransnational activity of clusters and networks ofthe Blue Growth).

Έχει προηγηθεί ο πρώτος κύκλος του “Prototype by TEE and Attica Region”, που συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και start-up επιχειρήσεων στα πεδία δραστηριοποίησης των μηχανικών την περίοδο 2017-2018. Έχει επίσης προηγηθεί η οριοθέτηση από το ΕΛΚΕΘΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών προκλήσεων με υψηλό δυναμικό καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία και εντοπίσθηκαν καλές πρακτικές που αξιοποιούν το δυναμικό αυτό. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας: https://prototype.tee.gr

Επισκέψεις: 87

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει