14 Ιουλίου 2024

Οι δημόσιες συμβάσεις για τα κατασκευαστικά έργα το 2ο τρίμηνο του 2020.

Τα κατασκευαστικά έργα είναι από τους μεγαλύτερους κλάδους τόσο στον αριθμό προκηρύξεων όσο και στον προϋπολογισμό που διατίθεται ανά την Ελλάδα. Στο σύνολο των δημοσίων διαγωνισμών, που ξεπέρασαν τις 2.600 συμβάσεις, το 66% αφορούσε τα δημόσια έργα, το 26%την παροχή υπηρεσιών και το 8%τις προμήθειες.

Στην περιφέρεια της Αττικής δημοσιεύθηκε το 32,63% των συμβάσεων (851 συμβάσεις) και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας το 14,07% (367 συμβάσεις). Πιο αναλυτικά:

•    Αττική: 33,17%
•    Κεντρική Μακεδονία: 14,07%
•    Κρήτη: 8,32%
•    Στερεά Ελλάδα: 6,44%
•    Θεσσαλία: 6,37%
•    Νότιο Αιγαίο: 5,90%
•    Πελοπόννησος: 5,83%
•    Δυτική Ελλάδα: 5,14%
•    Ήπειρος:4,68%
•    Ανατολική Μακεδονία, Θράκη: 3,95%
•    Δυτική Μακεδονία: 2,22%
•    Βόρειο Αιγαίο: 2,07%
•    Ιόνια Νησιά: 1,84%

Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιλέχθηκε σε περισσότερες από 1.450 συμβάσεις με το ποσοστό να ξεπερνά το 55%. Πιο αναλυτικά:

•    Απευθείας ανάθεση: 55,60%
•    Ανοιχτή διαδικασία: 27,68%
•    Συνοπτικός διαγωνισμός: 10,12%
•    Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: 4,91%
•    Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση: 0,77%
•    Ανταγωνιστικός διάλογος: 0,38%
•    Διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού: 0,31%
•    Κλειστή διαδικασία: 0,19%
•    Σύμπραξη καινοτομίας: 0,04%

Περισσότερες από 1.500 εταιρίες μοιράστηκαν το συνολικό προϋπολογισμό του 2ου τριμήνου 2020. Μόλις 10 εταιρίες κέρδισαν περισσότερες από 10 προκηρύξεις στις οποίες αντιστοιχεί το 5,21% του συνόλου των προκηρύξεων.

Στην περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Εθνικής Άμυναςδημοσίευσε περισσότερες από 75 συμβάσεις με τον συνολικό προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 2.800.000€. Ακολούθησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημοσιεύοντας περισσότερες από 30 συμβάσεις με προϋπολογισμό περισσότερα από 28.000.000€.

Το 26% των δημοσιευμένων συμβάσεων αφορούσε ποσά τα οποία δεν ξεπερνούσαν τα 5.000 €. Το 15% αφορούσε ποσά από 5.000 έως 10.000 €, το 20% ποσά από 10.000 έως 20.000 €, το 11% ποσά από 20.000 έως 50.000 €και το υπόλοιπο 28% μεγαλύτερα ποσά.

Με μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσω των δημοσίων διαγωνισμών ο εκάστοτε οικονομικός φορέας μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο αλλά και να προετοιμάσει πολύ καλύτερα τις προσφορές του.

Μια ενεργή προκήρυξη με ανοιχτή διαδικασία και καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 30/07/20 αφορά την επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Πάτρας από τη Δ.Ε.Υ.Α.Π. Πατρών με συνολικό προϋπολογισμό τα 9.915.000 €.

* Ο κ. Βασίλης Βρέσκος είναι Project Manager του Promitheies.gr

Πηγή: capital.gr

Επισκέψεις: 41

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει