23 Ιουλίου 2024

Ενοίκια στα 250 ευρώ για ένα στρέμμα αγροτικής γης φέρνει το δεύτερο επενδυτικό κύμα για φωτοβολταϊκά.

Οι τιµές µίσθωσης µάλιστα που προσφέρουν συνεργαζόµενοι µεσίτες και εταιρείες έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που κάποιοι αγρότες «ψάχνονται» να αποδεσµεύουν αγροτεµάχια από 5ετή προγράµµατα όπως η Απονιτροποίηση.

Φυσικά σε τέτοια περίπτωση µονοµερούς ανάκλησης της πράξης οι κυρώσεις είναι σοβαρές µε τον δικαιούχο να καλείται να επιστρέψει το 50% των επιδοτήσεων που έχει λάβει. Ωστόσο η υπόσχεση για 25ετή συµβόλαια και µε 250 ευρώ το στρέµµα ενοίκιο µοιάζει δελεαστική.

Το µεγάλο ενδιαφέρον για εγκατάσταση φ/β σε αγροτική γη, επιβεβαίωσε και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας µιλώντας στη Βουλή, υποστηρίζοντας παράλληλα πως τις επόµενες ηµέρες θα εκδοθεί η ΚΥΑ στην οποία θα προσδιοριστούν οι όροι µε τους οποίους µπορεί κάποιος να κατασκευάσει φωτοβολταϊκό σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας στο 1% της συνολικής έκτασης, δηµιουργώντας έναν κατάλογο µε τα Μεγαβάτ ανά Νοµό (Περιφερειακή Ενότητα) που επιτρέπεται να εγκατασταθούν. Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες, στην ΚΥΑ αυτή δεν θα καθιερωθεί η δυνατότητα σε αυτοτελή αγροτεµάχια υψηλής παραγωγικότητας να «φιλοξενούνται» παραπάνω από ένα φωτοβολταϊκά, επενδυτών µε διαφορετικά ΑΦΜ, της κατηγορίας κάτω από 1 Μεγαβάτ που απαλλάσσονται από ΕΠΟ.

«Από τη στιγµή που έχει µπει ένα ταβάνι 1%, είναι καλό για τους αγρότες, αν µπορούν πραγµατικά να έχουν ένα επιπλέον εισόδηµα και, µάλιστα, πολύ υψηλότερο απ’ ό,τι ήταν ίσως µέχρι τώρα η εµπορική αξία, νοικιάζοντας τα κτήµατά τους.».

Από την άλλη, το πλήθος αιτηµάτων σύνδεσης στο δίκτυο σε πολλές περιοχές από µεγάλες εταιρείες του χώρου, δεν αφήνει περιθώριο σε αγρότες να φτιάξουν τις δικές τους µονάδες, καθώς λαµβάνον την απάντηση από τη ∆Ε∆∆ΗΕ πως είναι κορεσµένα. Ενδεικτικό είναι πως ο Φορέας ∆ιαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – ∆έλτα Πηνειού έχει δεχτεί µόνο το τελευταίο δίµηνο 160 αιτήµατα γνωµοδότησης σχετικών µε την εγκατάσταση µονάδων φωτοβολταϊκών έργων στην περιοχή αρµοδιότητάς του.

Παράλληλα, η Οµοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας εξέφρασε τον έντονο προβληµατισµό της σε συνάντηση που είχε µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, καθώς διαπιστώνει ότι «σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας χιλιάδες στρέµµατα βοσκήσιµων εκτάσεων οδεύουν προς εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων» και ζητήθηκε η συνδροµή του Υπουργείου στο συγκεκριµένο θέµα. Ο προβληµατισµός έγκειται στο γεγονός ότι εκτός από την απώλεια βοσκήσιµων εκτάσεων εγκυµονούνται κίνδυνοι και για την απώλεια επιλέξιµων εκτάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την απορρόφηση ενιαίων ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(του Γιώργου Κοντονή, agronews.gr)

Πηγή: energypress.gr

Επισκέψεις: 58

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει