22 Μαΐου 2024

Ποιοι αγόρασαν το πακέτο της Lamda Development.

To επενδυτικό fund Brevan Howard Capital Management και οι βασικοί του μέτοχοι Τρύφων Νάτσης και Δέσποινα Νάτση είναι οι αγοραστές του πρώτου πακέτου μετοχών της Lamda Development που πούλησε η Cosnolidated Lamda Holdings την περασμένη Παρασκευή (8.900.000 μετοχές ή το 5,03% του ΜΚ) στο πλαίσιο αποεπένδυσης της Μαριάννας Λάτση από τη Lamda Development.

Μάλιστα οι συνδεδεμένες εταιρείες με την Brevan Howard και τα δύο φυσικά πρόσωπα ενημερώνουν πως στις 24 Ιουλίου κατείχαν 11.233.029 ή το 6,36% του μετοχικού κεφαλαίου Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Δευτέρα πάλι η Consolidated Lamda Holdings πούλησε άλλο ένα πακέτο μετοχών (5.992.759 μτχ ή το 3,39% του ΜΚ) από το χαρτοφυλάκιο της Μαριάννας Λάτση, η οποία και αποχώρησε τελείως από την επένδυσή της στη Lamda. H αξία των πακέτων με τιμή 5,68 ευρώ ανά μετοχή και 5,60 ευρώ αντίστοχα ανήλθε στα 84,2 εκατ. ευρώ. Πλέον η Consolidated Lamda Holdings (Σπύρος και Μαργαρίτα Λάτση) ελέγχει το 42,2% της Lamda Development. Σημειώνεται πως στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda Development ενόψει του project του Ελληνικού έχουν τοποθετηθεί επίσης ο όμιλος Ol;ympia του Πάνου Γερμανού, η οικογένεια Κάτσου και η Aegean Airlines.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Lamda Development

H Lamda Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων (η Εταιρεία) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Νόμο 3556/2007 και τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ, έκαστος όπως ισχύει, ότι σύμφωνα με την από 27 Ιουλίου 2020 TR1 γνωστοποίηση, που υπέβαλε η εταιρεία Brevan Howard Capital Management Limited (BHCML), η οποία έχει έδρα στο Jersey, είναι αδειοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Jersey Financial Services Commission, οι ακόλουθα αναφερόμενοι, Brevan Howard TN Macro Master Fund Limited (BTN), Brevan Howard Master Fund Limited (BHM) και Brevan Howard Multi-Strategy Master Fund Limited (BMS) και κος Τρύφων και κα Δέσποινα Νάτση κατείχαν την 24 Ιουλίου 2020 συνολικά 11,233,029 κοινές μετοχές με δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία, ήτοι, 6,36% του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στην ως άνω γνωστοποίηση διευκρινίζεται ότι η BHCML διαχειρίζεται τα κεφάλαια BHM, BTN και BMS, τα οποία συνολικά την 24 Ιουλίου 2020 είχαν στην κυριότητά τους 2,8291% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ο κος Τρύφων Νάτσης και κα Δέσποινα Νάτση είχαν στην κυριότητά τους κατά την ως άνω ημερομηνία 3,5267% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Οι κος Τρύφων Νάτσης και κα Δέσποινα Νάτση συνδέονται με την BHCML, ώστε αθροιζόμενα ο έλεγχος και ιδιοκτησία από την BHCML και τον κο Τρύφωνα Νάτση και την κα Δέσποινα Νάτση ξεπέρασε το όριο, που πρέπει να γνωστοποιηθεί. Τα BHM, BTN και BMS κεφάλαια έχουν έδρα στα Cayman Islands με δικά τους διοικητικά συμβούλια.

.Το κάθε ένα από αυτά έχει ως δικαιούχους άλλα τροφοδοτικά κεφάλαια, ένα στα Cayman Islands και ένα στο Delaware. Αυτά τα τροφοδοτικά κεφάλαια, που έχουν κοινά διοικητικά συμβούλια με τα κεφάλαια BHM, BTN και BMS, έχουν ως δικαιούχους τους επενδυτές των τροφοδοτικών κεφαλαίων. Τα κεφάλαια BHM, BTN και BMS έχουν διορίσει ως διαχειριστή τους την BHCML. Τα φυσικά πρόσωπα κος Τρύφων Νάτσης και κα Δέσποινα Νάτση έχουν στην κυριότητά τους μέσω του κοινού λογαριασμού μετοχές της Εταιρείας. Ο κος Τρύφων Νάτσης είναι συνιδρυτής της Brevan Howard και ασκεί διακριτική ευχέρεια όσον αφορά στις επενδύσεις των κεφαλαίων BHM, BTN και BMS.

Πηγή: tovima.gr

Επισκέψεις: 70

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει