24 Ιουνίου 2024

Σεισμός και προστασία στην δουλειά εν μέσω πανδημίας – Τι πρέπει να γνωρίζεται.

Tις αφίσες «Σεισμός και Προστασία στον Εργασιακό Χώρο» και «Σεισμός και Προστασία στον Εργασιακό Χώρο σε περίπτωση Πανδημίας» δημιούργησε ο ΟΑΣΠ.

Στόχος είναι να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου και ιδιαίτερα σε περίπτωση πανδημίας. 

Επισκέψεις: 155

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει