28 Μαΐου 2024

ΤΕΕ/ΤΑΚ για το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»: 900 οι εκκρεμείς αιτήσεις στην Κρήτη.

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Στην επιστολή αναφέρεται αναλυτικά:

Όπως γνωρίζετε , κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ» τον Οκτώβριο του 2019 , λόγω της μεγάλης συμμετοχής ενδιαφερομένων και της άμεσης εξάντλησης των διατιθέμενων πόρων, χιλιάδες αιτήσεις πανελλαδικά βρέθηκαν σε εκκρεμή κατάσταση έχοντας υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά αλλά χωρίς να έχουν δεσμευτεί οι απαραίτητοι πόροι ώστε να προχωρήσουν.

Σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης αυτές οι εκκρεμείς αιτήσεις είναι περίπου 900.

Με δεδομένη την απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης για πρόσθετη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων αιτήσεων από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» η οποία εστάλη με α.π. 4788 στις 10.10.2019 προς εσάς με κοινοποίηση στον Γ.Γ. ΕΣΠΑ και την οποία επισυνάπτουμε στην παρούσα επιστολή, θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία για αυτές τις αιτήσεις, στα πλαίσια του συγκεκριμένου κύκλου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ».

Η υπαγωγή των αιτήσεων αυτών στον καινούργιο κύκλο του προγράμματος, ο οποίος προγραμματίζεται για το προσεχές φθινόπωρο θα επιφέρει επιπλέον κόστος για τους ιδιοκτήτες , αφού θα πρέπει να γίνει η ίδια διαδικασία από την αρχή και να ετοιμαστεί εκ νέου φάκελος (δικαιολογητικά, αιτήσεις, προϋπολογισμοί κλπ.) με βάση τον οδηγό του νέου προγράμματος, εντείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και το αίσθημα αδικίας πολιτών και μηχανικών.

Με βάση τα παραπάνω εκτιμούμε ότι χρειάζεται άμεσα να διευθετηθεί το ανωτέρω ζήτημα . Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Επισκέψεις: 94

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει