25 Σεπτεμβρίου 2023

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας: Για 48 ώρες δεν πετάμε τα σκουπίδια μας στους κάδους.

Ανακοίνωση της Υπ. Καθαριότητας: Για 48 ώρες δεν πετάμε τα σκουπίδια μας στους κάδους

Από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ανακοινώνεται ότι:

«Εξαιτίας της πρόσφατης  πυρκαγιάς στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και το συνακόλουθο αναπόφευκτο κλείσιμο του χώρου, παρατηρήθηκε συσσώρευση μεγάλου όγκου σκουπιδιών σε πολλά σημεία του Δήμου μας.

 Ήδη, οι υπάλληλοι της υπηρεσίας εργάζονται για την αποκομιδή αυτών των σκουπιδιών και την επαναφορά της διαδικασίας διαχείρισης σε φυσιολογικούς ρυθμούς.

Έως ότου αυτό γίνει εφικτό, παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου μας, από σήμερα και για 48 ώρες να μην εναποθέτουν σκουπίδια  στους κάδους απορριμμάτων αλλά να τα διατηρήσουν εντός των ιδιωτικών τους χώρων.»

Επισκέψεις: 107

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει