20 Ιουνίου 2024

Έως 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα.

Παρατείνεται για δύο μήνες, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, η δυνατότητα των εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα να εφαρμόζουν την τηλεργασία, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε τους τελευταίους μήνες ως αναγκαστική επιλογή από πολλές επιχειρήσεις, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Ηδη υπεγράφη η σχετική υπουργική απόφαση, ενώ σε δεύτερο χρόνο, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο, αναμένεται και νομοθετική διάταξη που θα καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εργοδοτών και εργαζομένων κατά την εξ αποστάσεως εργασία, ακόμη και μετά την άρση των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου, καθώς πολλοί επιχειρηματίες εκτιμούν ότι η τηλεργασία ήρθε και στη χώρα μας για να μείνει.

Αναλυτικά, με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εργασίας, Οικονομικών και Υγείας, ορίζεται η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του –μονομερώς– ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την έναρξη της πανδημίας, στα μέσα Μαρτίου, και η οποία παρατείνεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2020.

Οι εργοδότες που, έως τις 30/9/2020, θα καθορίσουν με απόφασή τους ότι η εργασία κάποιου θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας υποχρεούνται να υποβάλουν, μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου, το ειδικό έντυπο που απαιτείται στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Παράλληλα, και έως τον Σεπτέμβριο, το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να προωθήσει προς ψήφιση στη Βουλή νέο θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία, δίνοντας μεταξύ άλλων τόσο στον εργοδότη όσο και τον εργαζόμενο το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη λύση της εργασίας εξ αποστάσεως, σε περιπτώσεις κινδύνου δημόσιας υγείας.

Και αυτό, καθώς πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι και οι περισσότεροι εργαζόμενοι αξιολογούν την εξ αποστάσεως εργασία ως μορφή εργασίας με θετική επίδραση στην παραγωγικότητά τους και επιθυμούν την καθιέρωσή της και στη μετά τη νόσο εποχή. Βέβαια, η τηλεργασία αποκτά ισχυρότερους υποστηρικτές σε εργαζομένους που ανήκουν σε νεότερες ηλικίες. Υπάρχουν δε και αυτοί που δηλώνουν ότι έχει αυξηθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τη συνεργασία με τους συναδέλφους, ενώ υπάρχει κι ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που δηλώνει ότι η απουσία σαφών ορίων μεταξύ εργασίας και ξεκούρασης είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν.

Βάσει των προωθούμενων διατάξεων, η προσφυγή στην τηλεργασία δεν θα μπορεί να αλλάζει τη φύση της σύμβασης εργασίας, ενώ ο εργοδότης θα πρέπει να καλύπτει το κόστος του εξοπλισμού και τη συντήρησή του. Αν ο εξοπλισμός ανήκει στον εργαζόμενο, στη σύμβαση πρέπει να προσδιορίζεται ο τρόπος αποκατάστασης του κόστους χρήσης του για την τηλεργασία.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, στη σχετική ρύθμιση θα υπάρχει ρητή αναφορά στις υποχρεώσεις τήρησης του νόμιμου ωραρίου εργασίας, καθώς ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της τηλεργασίας είναι η δυσκολία διαχωρισμού ελεύθερου-προσωπικού χρόνου και χρόνου εργασίας, ενώ θα συσταθεί και ειδικό τμήμα ελέγχου στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Τέλος, στις υπό κατάρτιση δια-τάξεις περιλαμβάνεται και αυτή που ορίζει την απαγόρευση χρήσης κάμερας για τον έλεγχο του τηλεργαζομένου. Η ρύθμιση θα ορίζει επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η τηλεργασία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και με την παροχή εργασίας από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, με συμβάσεις εργασίας πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης.

https://www.kathimerini.gr/1090800/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/ews-30-septemvrioy-parateinetai-h-thlergasia-ston-idiwtiko-tomea

Επισκέψεις: 55

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει