14 Ιουλίου 2024

Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου για την αναστολή συμβάσεων.

Τη δυνατότητα να θέτουν τους εργαζομένους τους σε αναστολή σύμβασης έως το τέλος Σεπτεμβρίου, προκειμένου να λάβουν από το κράτος την ειδική επιδότηση ύψους έως και 534 ευρώ τον μήνα, δίνει νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που προωθεί η κυβέρνηση, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους του επισιτισμού, πολιτισμού και αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου πληττόμενου από την πανδημία. Η κυβέρνηση και δη το υπουργείο Εργασίας, διαπιστώνοντας τις δυσκολίες στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στις οικονομικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω των δυσμενών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού, προχωρά σε νέα μέτρα στήριξης που εκτιμάται ότι θα αφορούν περίπου 330.000 εργαζομένους. Με στόχο δε, και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην νέα ΠΝΠ θα υπάρχει διάταξη που θα επιτρέπει την ένταξη περισσότερων εργαζομένων στον μηχανισμό στήριξης της απασχόλησης «Συν-Εργασία».

Αναλυτικά, και σύμφωνα με πρόσφατο νόμο  (ν. 4714/2020) η  δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων επεκτάθηκε και πλέον ισχύει για επιχειρήσεις και εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού και των μεταφορών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.

Με την προωθούμενη διάταξη από τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, αυτή η δυνατότητα επεκτείνεται  σε όλες τις επιχειρήσεις που βάσει των ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών θεωρούνται πληττόμενες, και κυρίως  σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των κλάδων επισιτισμού, πολιτισμού και αθλητισμού. Ετσι, οι εργοδότες αυτοί θα έχουν την επιλογή για το επόμενο διάστημα και πάντως έως το τέλος Σεπτεμβρίου, να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους. Το μέτρο της αναστολής συμβάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πρώτη φορά, σε εργαζομένους που μέχρι σήμερα δεν είχαν τεθεί σε αναστολή, κατά το πρώτο κύμα των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, στόχος του μέτρου είναι  να εξασφαλιστεί η προσαρμογή των επιχειρήσεων αυτών σε εξαιρετικά  δύσκολες οικονομικές συνθήκες με παράλληλη οικονομική στήριξη των εργαζομένων τους.

Κατά εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η σχετική δαπάνη αφορά περίπου 330.000 εργαζομένους, και ανέρχεται σε περίπου 180 εκατ. ευρώ, για την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης ύψους έως 534 ευρώ, και σε επιπλέον 110 εκατ. ευρώ για την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, για κάθε έναν από τους μήνες  Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Με δεύτερη διάταξη στην ΠΝΠ, το υπουργείο Εργασίας προχωράει σε νέα βελτιωτική κίνηση προκειμένου να «λειτουργήσει» ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «Συν-Εργασία» που μέχρι σήμερα εξακολουθεί να μην προσελκύει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων. Ετσι, ο μηχανισμός, από την υπογραφή της ΠΝΠ και μετά θα  μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους εργαζομένους, με μόνη προϋπόθεση να υπάρχει ενεργή σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, κατά την ημερομηνία αίτησης της επιχείρησης για ένταξή του στον μηχανισμό. Μέχρι σήμερα, ως προϋπόθεση ίσχυε η ύπαρξη ενεργής σχέσης εργασίας, πλήρους απασχόλησης, κατά την 30ή Μαΐου 2020. Η πρόβλεψη αυτή στην πράξη έθετε εκτός μηχανισμού όλους τους εργαζομένους σε εποχικές επιχειρήσεις που άνοιγαν κατά τους θερινούς μήνες και συγκεκριμένα από τον Ιούνιο και μετά. Στο υπουργείο Εργασίας εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν οι νέες προσλήψεις, παράλληλα με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ενώ θα αποφευχθούν και οι απολύσεις εργαζομένων που δεν μπορούσαν να ενταχθούν στον μηχανισμό εξαιτίας της μεταγενέστερης από την προβλεπόμενη ημερομηνία, πρόσληψής τους.

Καθώς η μάχη κατά της ανεργίας εξελίσσεται σε «μητέρα των μαχών» για την κυβέρνηση, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι το ποσοστό ανεργίας ενδέχεται να ξεπεράσει στο τέλος του χρόνου το 20%, στο υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με τον διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη, σχεδιάζουν παράλληλα με τις παθητικές πολιτικές στήριξης των πληττόμενων εργαζομένων και ανέργων, μέτρα συγκράτησης της προεξοφλούμενης αύξησης της ανεργίας και ενίσχυση της απασχόλησης.

Ετσι, με στόχο τη δημιουργία 127.000 νέων θέσεων εργασίας, η διοίκηση του ΟΑΕΔ ενεργοποιεί έως το τέλος του έτους 11 νέα προγράμματα και άλλα 7 παλαιά, στα οποία πραγματοποίησε όμως ολικό λίφτινγκ προκειμένου να τα καταστήσει πιο ελκυστικά για τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Πρόκειται για  στοχευμένες δράσεις τόσο σε κεντρικές όσο και στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες, προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για τον γενικό πληθυσμό των νέων ανέργων αλλά και προγράμματα που απευθύνονται στοχευμένα σε κλάδους που βρίσκονται στην αιχμή της νέας εποχής.

Επισκέψεις: 52

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει