14 Ιουλίου 2024

Πώς τα αιολικά πάρκα προσφέρουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Η αιολική ενέργεια, όπως και όλες οι ΑΠΕ, συντελεί στην αποσυμπίεση του περιβάλλοντος από βλαβερές μεθόδους παραγωγής ηλεκτρισμού και ανοίγει νέους δρόμους στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και να μειωθεί η ρύπανση από την εκπομπή αερίων.

Η ανάπτυξη των αιολικών πάρκων έχει προκαλέσει μια ευρεία συζήτηση σχετικά με τον ρόλο που μπορεί να παίξουν οι ανεμογεννήτριες όχι μόνο στην ενεργειακή παραγωγή αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου.

Με λίγα λόγια πόσο μπορεί να συμβάλει η αιολική ενέργεια στην ανάπτυξη και την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών.

Μύθος 9: «Τα αιολικά πάρκα δεν προσφέρουν τίποτα στις τοπικές κοινωνίες»

Υπάρχουν πολλές αναλύσεις και άλλοι τόσοι μύθοι που προσπαθούν να αναλύσουν το συγκεκριμένο ζήτημα.

Παρά την αδιαμφισβήτητη ανάγκη στροφής σε εναλλακτικές μορφές παραγωγής ενέργειας, έχουν αναπτυχθεί διάφοροι μύθοι που αφορούν τη συζήτηση για τα οφέλη των αιολικών πάρκων.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας) με έντυπο που δημοσίευσε θέλησε να απαντήσει στην αιτίαση ότι «τα αιολικά πάρκα δεν προσφέρουν τίποτα στις τοπικές κοινωνίες», παρουσιάζοντας τα επιχειρήματά της.

Η Ένωση μάλιστα αντικρούει το συγκεκριμένο επιχείρημα, υποστηρίζοντας ότι τα αιολικά πάρκα όχι μόνο προσφέρουν, αλλά αποφέρουν και πολλαπλά τοπικά οφέλη.

«Οι τοπικές κοινωνίες επωφελούνται από τη λειτουργία των αιολικών πάρκων με 3 τρόπους:

  1. Υπάρχει εισροή εσόδων στην τοπική αγορά με διάφορες μορφές, όπως για εργασίες και εργολαβίες κατά την κατασκευή και τη λειτουργία των έργων, για αγορά προμηθειών και υπηρεσιών, για αντισταθμιστικά έργα, καθώς και με χορηγίες, ενισχύσεις τοπικών συλλόγων, σχολείων και κοινωνικών υποδομών κ.λπ.
  2. Αποδίδεται το ειδικό τέλος (3%) που παρακρατείται από τα ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) των αιολικών πάρκων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για εκτέλεση τοπικών αναπτυξιακών έργων και στους οικιακούς καταναλωτές για μείωση των λογαριασμών ρεύματος.
  3. Δημιουργούνται θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία των αιολικών πάρκων».

Τι είναι το ειδικό τέλος 3%

Η ΕΛΕΤΑΕΝ κάνει και μία ειδική αναφορά στο ειδικό τέλος που αποδίδεται στις κοινωνίες από τη δραστηριότητα των αιολικών πάρκων.

«Το ειδικό τέλος 3% που αποδίδεται στις τοπικές κοινωνίες παρακρατείται αυτόματα από τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), τη δημόσια επιχείρηση που διαχειρίζεται τον ειδικό λογαριασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΕΛΑΠΕ). Το τέλος αυτό αποδίδεται στους δικαιούχους χωρίς καμία μεσολάβηση των παραγωγών.

Το 1/3 του ποσού αυτού, δηλαδή το 1% των ακαθάριστων εσόδων των αιολικών πάρκων, χρησιμοποιείται για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος των οικιακών καταναλωτών στις περιοχές όπου λειτουργούν τα έργα (Ν.3851/2010).

Τον Οκτώβριο του 2017, διανεμήθηκε στους δικαιούχους κατοίκους το ποσό της περιόδου Ιούνιος 2010 – Δεκέμβριος 2014. Οι καταναλωτές που επωφελήθηκαν περισσότερο ήταν οι κάτοικοι στο Μητάτο Σητείας, την Πιτίτσα Πατρών, την Αισύμη Έβρου, το Κόμιτο Ευβοίας, τον Κέχρο Ροδόπης, το Παραδείσι Ευβοίας, τον Αχλαδόκαμπο Αργολίδας, τη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας και τον Πολυπόταμο Ευβοίας.

Συνολικά, τα μεγαλύτερα ποσά αποδόθηκαν σε κοινότητες του Δήμου Καρύστου, του Δήμου Σητείας και του Δήμου Αρριανών Ροδόπης» καταλήγει το έντυπο.

Διαβάστε επίσης

Μύθος 1ος: Δεν συγκρίνεται η απόδοση των ανεμογεννητριών με την απόδοση των θερμοηλεκτρικών σταθμών

Μύθος 2ος: Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ακριβό ηλεκτρισμό

Μύθος 3ος: Οι ανεμογεννήτριες αυξάνουν το συνολικό κόστος για τον καταναλωτή

Μύθος 4ος: Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ασταθή ηλεκτρισμό, δεν είναι αξιόπιστες και αυτό αυξάνει το κόστος

Μύθος 5ος: Η αιολική ενέργεια επιδοτείται υπερβολικά

Μύθος 6ος: «Το ΕΤΜΕΑΡ δεν είναι επιδότηση των αιολικών πάρκων που πληρώνουν οι καταναλωτές»

Μύθος 7ος: Τα αιολικά πάρκα έχουν υπερβολικά προνόμια που επιβαρύνουν τους καταναλωτές

Μύθος 8ος: «Τα ορυκτά καύσιμα είναι πιο φθηνά από την αιολική ενέργεια και δεν επιδοτούνται».

Πηγή: newsbeast.gr

Επισκέψεις: 35

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει