14 Ιουλίου 2024

ΠΟΜΙΔΑ: Δρακόντειες οι διατάξεις για τα αδήλωτα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

Εκπληξη για το γεγονός πως δεν θα παραταθεί η προθεσμία για τη δήλωση προς τους Ο.Τ.Α. των αδήλωτων εμβαδών ακινήτων αλλά και των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων τους, που πρόκειται να λήξει την 31.8.2020 εκφράζει η ΠΟΜΙΔΑ σε επιστολή της προς τον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Η επιστολή

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

ΚΟΙΝ: Προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου

Ενταύθα Αθήνα, 19.8.2020

ΘΕΜΑ: ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ «ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΗΛΩΤΑ & ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ!

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Mε έκπληξη και απορία διαβάσαμε στον Τύπο τη δήλωσή σας ότι δεν πρόκειται να παραταθεί η προθεσμία για τη δήλωση προς τους Ο.Τ.Α. των αδήλωτων εμβαδών ακινήτων αλλά και των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων τους, που πρόκειται να λήξει την 31.8.2020.

Ο λόγος που εμείς προτείναμε και τόσο εσείς, όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση (ως προς τα μη ηλεκτροδοτούμενα) αποδεχθήκατε τις ισχύουσες ευνοικές ρυθμίσεις, είναι πολύ απλός: Οι διατάξεις που θα επανέλθουν αυτόματα σε ισχύ από την 1.9.2020 και μετά, είναι πλήρως ανεφάρμοστες, δεδομένου ότι προβλέπουν τα εξής:

  • Στα αδήλωτα εμβαδά η ανακριβής δήλωση εμβαδών για την επιβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού επισύρει πρόστιμο 60%, η εκπρόθεσμη 100% ενώ για την επιβολή ΤΑΠ το πρόστιμο είναι 200% επί της αρχικής οφειλής! Σημειωτέον ότι τα δημοτικά τέλη στην επαγγελματική χρήση είναι μεσοσταθμικά πενταπλάσια από την οικιακή!
  • Στα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα η δήλωση θα επιφέρει απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής της στην υπηρεσία εσόδων, και όχι από την ημέρα διακοπής του ρεύματος, σε αντίθεση με την προισχύσασα διάταξη του 2005, για την οποία είχε προηγηθεί 20ετής αγώνας μας, η οποία απήλλασσε τον πολίτη αναδρομικά και ανεξάρτητα από το χρόνο κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης, όπως είχε γνωμοδοτήσει και ο Συνήγορος του Πολίτη.
  • Η παραγραφή είναι σήμερα 20ετής όταν πρόκειται περί φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών προς τους ΟΤΑ που προκύπτουν «εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωση τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών», προσαυξημένα με τα πρόστιμα επί των οφειλών της τελευταίας πενταετίας (όπως ορίζει σήμερα η γνωστή διάταξη –«καρμανιόλα» του άρθρου 32 Ν.4304/2014!).
  • Διαδικαστικά, λόγω μέτρων κατά του κορονοιού για οποιαδήποτε νέα δήλωση οι πολίτες θα χρειάζονται μήνες για να κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού με τις υπηρεσίες εσόδων των Δήμων.

Θα πρέπει συνεπώς να συνεχιστεί η λειτουργία της πλατφόρμας αυτής, με πολύ χαμηλά πρόστιμα, σταδιακά προσαυξανόμενα, για όσους ιδιοκτήτες καθυστερούν, όπως γίνεται με τα αυθαίρετα. Αν όμως αποφασίσετε να μην παραταθεί το σημερινό νομοθετικό καθεστώς και να διακοπεί άμεσα η λειτουργία της πλατφόρμας, πρέπει κατεπειγόντως να προβείτε στις εξής νομοθετικές μεταβολές:

  1. Στα αδήλωτα εμβαδά τα πρόστιμα να μειωθούν στο 25% της βασικής οφειλής.
  2. Στα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα να καταργηθεί η υποχρέωση δήλωσης των ιδιοκτητών, και από τον, γνωστό πλέον στους Δήμους (online με το ΔΕΔΔΗΕ), χρόνο διακοπής ρευματοδότησης, να ισχύει αυτόματη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον είναι και κενά.
  3. Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των ΟΤΑ να επανέλθει άμεσα στην πενταετία, που ισχύει σήμερα πλέον και για τις αξιώσεις του Δημοσίου.

Αλλιώς μοιραία θα οδηγηθούμε σε διογκωμένα χρέη, μαζικές κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων, ιδιαίτερα των κατοίκων της περιφέρειας και του Απόδημου Ελληνισμού, τους οποίους η Πολιτεία ουδόλως ενδιαφέρθηκε να ενημερώσει αποτελεσματικά, έστω και την τελευταία ώρα…

Επισκέψεις: 60

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει