28 Μαΐου 2024

Να κηρυχτεί αναδασωτέα η καμμένη έκταση στον Ερημίτη.

Την κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης στην περιοχή ΕΡΗΜΙΤΗΣ Δήμου Βόρειας Κέρκυρας που καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά, ζήτησε ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας με επιστολή που απέστειλε στα αρμόδια υπουργεία, στην Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και κοινοποίησε στους βουλευτές του Νομού μας.

Μεταξύ άλλων επισημαίνονται:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η περιοχή ΕΡΗΜΙΤΗΣ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ανήκει και έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο του υπουργείου πολιτισμού που αφορά στα προστατευόμενατοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους.

Παρόλα αυτά στο πλαίσιο των μνημονίων μέρος της γης «χαρίστηκε“ για κατ ευφημισμόν επένδυση, χωρίς να ληφθεί υπόψη αφενός ο χαρακτηρισμός ως τοπίου ιδιαίτερου  φυσικού κάλους, αφετέρου η σθεναρή εναντίωση του κερκυραϊκού λαού.

Στα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος και της συγκεκριμένης δασικής περιοχής ιδιαίτερου φυσικού κάλους επικαλούμαστε:1. το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος που ορίζει ότι δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλον τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για τον λόγο αυτό τον χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικώς αναδασωτέα και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό και2. Τα περαιτέρω, άρθρα και διατάξεις που αφορούν στο θέμα ( άρθρο 38 παρ. 1 του ν. 998/1979 (Α’ 289), ν. 2503/1997 (Α’ 107)], άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 2040/1992 (Α’ 70)]κ.λ.π.).

Κατά την έννοια  των ανωτέρω, κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπει η παραπάνω συνταγματική διάταξη.

Στην κατακλείδα της επιστολής ζητείται:

Η κήρυξη αναδασωτέας της δασικής έκτασης  στην περιοχή ΕΡΗΜΙΤΗΣ Δήμου Βόρειας Κέρκυρας που καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά στις 16-8-2020 και

2. η φωτοαπεικόνηση της ίδιας δασικής έκτασης με τοπογραφική πινακίδα του δασαρχείου.

Σκοπός της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως αναδασωτέας είναι η διατήρηση του δασικού χαραχτήρα της και η αποκατάσταση με φυσική ή τεχνική αναγέννηση της καταστραφείσας δενδρώδους δασικής βλάστησης από την πυρκαγιά και ο αποκλεισμός διάθεσης της για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Η αποκατάσταση δε της δασικής έκτασης να γίνει με τα είδη της δενδρώδους βλάστησης που υπήρχαν και να απαγορευτεί η αλλοίωση του τοπίου με αλλότρια είδη προς το φυσικό τοπίο δένδρα και φυτά.

Τέλος σημειώνεται ότι όσον αφορά στα αίτια της πυρκαγιάς, έχουν επιληφθεί τα κλιμάκια έλεγχου της Πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της δικαιοσύνης για διερεύνηση εις βάθος, στην κρίση των οποίων υπάρχει αμέριστη εμπιστοσύνη.

Επισκέψεις: 71

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει